Att ställa krav är att bry sig

Läkaren och författaren PC Jersild hade en kolumn i DN för några dagar sedan, angående försäljning av akutsjukhus. Artikeln går i princip ut på att det är komplicerat att göra en sån grej, och att det kommer bli svårt att rätta till de fel som uppkommer.

Jersild skriver att monopol fortfarande råder efter en privatisering. Det är ju sant, men vinsten med en upphandling på vårdutförande ligger inte där. Vinsten ligger i att ställa ordentliga, väldefinierade krav i upphandlingsskedet och att göra klart vad som händer om något går fel och att det företag som åtar sig att följa kraven till den lägsta kostnaden får uppdraget. Det genomgående problemet med de upphandlingar som det offentliga gjort har varit bristande krav och uppföljning. Staten (och regioner samt kommuner med för den delen) är helt enkelt dåliga på att vara kunder.

Ett exempel i min närhet är Lunds lasaretts upphandling av städning. Uppdrag granskning gjorde under våren 2006 ett reportage om att städningen sedan privatiseringen 1999 blivit allt sämre. Avtalet mellan Region Skåne och ISS Facility Services är formulerat in i minsta detalj:

I AVTALET MED Region Skåne står det exakt hur långt tid olika utrymmen enligt ISS teoretiska kalkyler ska ta att städa. Kvinnoklinikens mödrahälsovård ska ta 0,01 timme – alltså 36 sekunder.

Den här detaljstyrningen medför att de som har koll på verksamheten och dess behov – vård- och städpersonal på avdelningarna – inte har någon möjlighet att påverka utförandet av uppdraget. Problemet här är alltså att Region Skåne har ställt fel sorts krav. Istället för att ställa kravet att en viss lokal ska städas i exempelvis 36 sekunder borde man ställt kravet att lokalerna ska vara rena.

Problemet är alltså inte att sjukhus, vårdcentraler, kollektivtrafik eller skolor drivs privat, utan att politiker ställer fel sorts krav, har fel detaljnivå på kraven och framförallt: inte beter sig som konsumenter när man inte får det man betalar för.

Att ställa krav är att bry sig.

intressant.se
Andra bloggar om: , , ,

5 tankar kring ”Att ställa krav är att bry sig

 1. Det är en sjuhelvetes skillnad att lägga ut städning på entreprenad och slumpa bort universitetssjukhus. Det är skillnad på att ha städning som inte fungerar och en akutmottagning som inte fungerar. Det är skillnad på att ha lite skit i hörnen och på att förstöra miljardinvesteringar på forskning och utveckling.

  När universitetssjukhusen floggas ut till reapriser kommer de förmodligen att styckas upp och tas över av flera olika entreprenörer, och därmed försvåras samarbete kring forskningen. Varför ska en privat vårdentreprenör bry sig om grundforskning?

  Plus att det allmänna ändå alltid kommer att få skulden när tjänsterna inte fungerar. Varje gång en Carema dödar en patient kommer Region Skåne att få ta smällen, och det hjälper det knappast att det är fyra år kvar till nästa upphandlingsperiod. Med en offentlig vårdgivare kan man ta itu med problemen direkt.

  Jag är inte principell motståndare till att privata entreprenörer sköter delar av det offentliga tjänsteutbudet. Men när det gäller vissa centrala offentliga uppgifter är det ett alltför stort vågspel att avhända sig det direkta inflytandet till vinstdrivande spekulanter. Våra universitetssjukhus hör till dem.

  Plus att Raj-Raj är en smutsig lögnare. Men det visste du säkert redan.

 2. Ingenting i din kommentar omkullkastar min poäng, nämligen att det offentliga måste bli bättre på att ställa krav när man anlitar privata företag.

  Jag vill inte att universitetssjukhusen ska floggas (är det ett ord?) ut till reapriser. Jag vill inte att Region Skåne ska ha avtal som gör att exempelvis Carema kan döda patienter på löpande band.

  Alla politiker ljuger. Det är därför politiker ska bestämma så lite som möjligt.

 3. Och alla privatkapitalister talar sanning? Jag ser utförsäljningar som en onödig omväg för att erbjuda bra service åt medborgarna, du verkar se det som en förutsättning.

 4. En privatperson som klagar på myndigheter har väldigt liten möjlighet att få sin vilja igenom, jämfört med myndigheter som klagar på företag. Det är den stora skillnaden.

 5. Till Nils:

  Lite skit i hörnen… det var den värsta omskrivningen jag hört om det värsta epidemi som pågår inom modern sjukvård, närmligen att våra sjukhus allt mer blivit en smitthärd för resistenta virus. Hört talas som sjukhussjukan?

  Med det i tanke är det rent äckligt det man låter pågår genom så dålig upphandling som skett i region skåne, tvivlar inte det minsta på att de är i ”gott sällskap” i denna hantering.

Kommentarer är stängda.