månadsarkiv: mars 2008

Dagens företag

Jag kallar konceptet för marketing by not asking any questions first. Så min fråga till dig broder, den lyder som följer: var skickar jag fakturan när jag ska fakturera?

Apropå att Eva Hamilton vill att även de som inte äger en tv-mottagare ska tvingas att betala tv-avgift:

Får det den konsekvensen att även om man inte har en tv-mottagare måste betala sin licensavgift?

– Det skulle i så fall bli konsekvensen, ja, säger Eva Hamilton.

Andra bloggar om , , ,

Vinklade artiklar om sophantering

Anders Malmström på Sydsvenskan berättar i ett par artiklar om sophantering idag att privata företag är onda och att det är synd om de stackars kommunerna som inte längre får ha monopol på sophämtning. En del av formuleringarna hade lika gärna kunnat komma från den här bloggen.
Ett par exempel:

[De privata företagen drog] via sin branschorganisation och andra lobbyister igång en serie aggressiva utspel mot kommuner som just gav soporna till egna bolag i stället för att göra upphandlingar.

[…]

På flera håll i landet har lobbyister också lyckats få lokalpressen att skriva om att hemkommunen inte handlar upp.

Det här är inte bra journalistik. Reportern tar ställning, använder värdeladdade uttryck och hävdar att andra tidningar inte skulle ha skrivit om brott mot lagen om offentlig upphandling om inte ”lobbyister” hade pushat dem. Reportern saknar respekt för andra journalisters integritet. Den som verkar sakna integritet i sammanhanget är Anders Malmström själv.

Rubriken på huvudartikeln (”Skånska sopor kan fraktas till Dalarna”) är dessutom spekulativ och utan verklighetsförankring. Som Sysavs styrelseordförande, tillika Vellinges starke man, Göran Holm säger: ”Vi är inte rädda för att handla upp. Det är bara att räkna på transportkostnaden för våra konkurrenter.” Om inte ett enda av de bolag som har anläggningar i Skåne (eller överhuvudtaget söder om Dalarna) kan ge ett bättre anbud till kommunerna om sophanteringen så visar det med all önskvärd tydlighet att offentligt ägd och driven verksamhet som agerar med hjälp av monopol är så dålig som det mesta tyder på.

Hela situationen där kommunerna äger egna bolag som sysslar med sophantering är för övrigt väldigt märklig eftersom det finns privata bolag som gör exakt samma sak. I en annan artikel i Sydsvenskan idag backar Lunds kommun från en överenskommelse om skötsel av koloniträdgårdar, eftersom den verksamheten konkurrerar med privata företag i trädgårdsbranschen. Det som skiljer händelserna åt är att de kommunala sopbolagen är just det, företag helägda av kommunerna. Om Lunds kommun bildar ett bolag som utför trädgårdstjänster åt koloniträdgårdsinnehavare så hade det tydligen inte varit något problem. Det faktum att kommunerna överhuvudtaget har egna sopbolag som konkurrerar med privata dito (eller borde göra det iallafall, om lagen om offentlig upphandling hade följts) är därmed ytterligare ett problem.

Andra bloggar om , , ,

Centerpartiets miljöpolitik måste bli bättre

Centerpartiets ungdomsförbunds förbundsordförande Magnus Andersson skriver idag på DN Debatt om att Centerpartiets nuvarande miljöpolitik riktar in sig på fel saker, exempelvis skatt på antal körda kilometrar istället för på de utsläpp som sker:

Styrande skatter kommer ibland att vara nödvändiga, men de måste vara så välriktade att de inte straffar dem som tar sitt ansvar. Nu har miljöminister Andreas Carlgren öppnat för ett exempel på felriktad skatt. En kilometerskatt för tyngre transporter, vilket knappast stimulerar teknikutveckling eller minskad bränsleförbrukning när skatten inte läggs på utsläpp utan på kilometrar.

På CUF:s stämma i maj 2007 antogs en proposition om att en idéprogramsgrupp skulle gå igenom CUF:s idéprogram och göra de förändringar gruppen ansåg vara viktiga. Gruppen består av Karin Fälldin (distriktsordförande Gbg), Johan Pettersson (förbundsstyrelsen), Elisabeth Svensson (styrelseledamot Gbg) och jag själv (Kajsa Hansson från CUF Vaggeryd var med i början men hoppade av på grund av tidsbrist).
Vi valde att skriva om idéprogrammet från början för att få ett tydligare upplägg; det nuvarande är inte så stringent som vi önskar.
Miljökapitlet är mycket mer fokuserat på att skapa äganderättslika strukturer där sådana saknas för att människor och företag ska ha incitament att agera miljövänligt. Bredare penseldrag och mindre duttande.

Två korta utdrag ur miljökapitlet i idéprogramsgruppens förslag till nytt idéprogram för CUF:

En stor del av utsläppen av växthusgaser kommer från industri och transporter. Problemet är dock inte industrin och transporterna i sig, utan de bränslen vi använder för att framställa den energi som behövs. Den utveckling som har gett oss utsläppen har emellertid också gett oss bättre förutsättningar än någonsin att minska våra utsläpp och finna nya energikällor.

[…]

Förutom demokrati har en fri ekonomi visat sig leda till ökade möjligheter att begränsa miljöförstöringen. Dessutom har konkurrens på fria marknader bland annat lett till att motorerna har blivit effektivare, husen bättre isolerade och utsläppen från fabrikerna mindre. En fri ekonomi leder också till tillväxt, och därmed ökat välstånd – något som i sin tur ger oss större utrymme för att genomföra verkningsfulla reformer på miljöområdet.

På årets stämma i början av maj kommer förbundets medlemmar att ta ställning till om det är den här vägen som förbundet, och i förlängningen även partiet, vill ta.

Fler som kommenterat: Anders Dahlberg, Annie Johansson, Fredrick Federley.

Andra bloggar om , , ,

Dåliga tjänster för hyrfilm på nätet är piraternas fel

Tjänster för uthyrning av film via nedladdning går dåligt berättar Dagens Nyheter. Enligt SF Anytime och Film2Home beror det på att Sverige är ett paradis för piratkopiering. Ja just det, utbudet av filmer är dessutom för dåligt på hyrsajterna. Film2Home har endast 2000 olika filmer för uthyrning.
Vad som inte nämns i artikeln är att både SF Anytime och Film2Home medvetet stänger ute en betydande del av de presumptiva kunderna genom att kräva att man ska använda en undermålig webläsare, nämligen Internet Explorer. Mac- och linuxanvändare är därmed uteslutna, likaså de som kör Windows men som använder Firefox eller Opera istället för IE.
Eftersom filmen kommer strömmande och inte är en nedladdningsbar fil blir bild- och ljudkvaliteten på filmen man hyr dessutom beroende av hur bra ens uppkoppling mår för tillfället. Om man laddar hem eller delar med sig av annat material eller om någon i familjen spelar onlinespel samtidigt så kommer filmkvaliteten bli lidande.
Hos Film2Home verkar de flesta filmerna kosta 39 kronor i hyra för ett dygn. Det är ungefär lika mycket som Videomix tar för uthyrning av en fysisk kopia i DVD-format (30 kr för rödmärkta och 50 kr för gulmärkta). Den enda fördelen med att hyra film via nätet är alltså att man inte behöver gå hemifrån, i övrigt är den vanliga videobutiken minst lika bra – om inte bättre – på alla punkter. Att de svenska hyrfilm-via-nätet-tjänsterna därmed har 3% av marknaden förvånar mig inte det minsta. Om något så borde siffran vara lägre.
Om piratkopiering gick att stoppa helt och hållet så hade åtminstone inte jag valt att hyra film via nätet, jag hade gått till videobutiken istället. Uppenbarligen tycker 97% av de som hyr film likadant.
Att Gerre Versteegh på Film2Home har gått på myten om att Pirate Bay inte går att komma åt från Danmark bidrar ytterligare till slutsatsen att SF Anytime och Film2Home inte har någon koll på varken tekniken eller sin affärsmodell:

Jag hade väntat mig att Sverige skulle ha lagstiftat i linje med EU:s sanktionsdirektiv. Det har man gjort i Danmark och där går det inte att använda Pirate Bay. Om man inte reglerar marknaden blir det inte lönt att investera dessa typer av tjänster, säger Gerre Versteegh.

Andra bloggar om , , , ,

Ytterligare ett monopol borta

I lördags blev det tillåtet för andra butiker än Apoteket att sälja rökavvänjningsprodukter med nikotin. Det känns dock lite märkligt att det har dröjt ända tills 2008 innan nikotinplåstret – som Läkemedelsverket godkände i Sverige 1981 – får säljas på samma ställen som andra, mycket farligare nikotinprodukter.
Det är fortfarande artonårsgräns som gäller för receptfria nikotinläkemedel, precis som för tobak. Att det inte är speciellt svårt för någon under arton år att köpa tobak gör dock att en viss snedvridning i tillgången fortfarande kommer finnas.
Detta är ett välkommet steg på vägen mot avvecklandet av Apotekets läkemedelsmonopol, men det är ingen avreglering det rör sig om, snarare en omreglering.

Men varför dröjde det ända tills nu?

Andra bloggar om , , ,