Riksdagsledamöter med integritet?

Om mindre än två veckor röstar Riksdagen om proposition 2006/07:63: En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, eller FRA-lagen som den också kallas. Många har skrivit mycket bra om vilka konsekvenser den kommer få, bland annat Oscar Swartz.
För den som vill värna individers fri- och rättigheter torde följande stycke i Regeringsformens andra kapitel vara av intresse:

6 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Lag (1976:871).

Den första frågan som dyker upp i mitt huvud är: Varför tycker personer som kallar sig för liberaler att det är godtagbart att läsa igenom all elektronisk kommunikation för att försöka avvärja ”yttre hot” när de aldrig skulle acceptera att vanliga brev öppnas och läses av obehöriga?

Om man som liberal riksdagsledamot verkligen vill göra skillnad så är det här ett ypperligt tillfälle att visa att man inte bara är ute efter en lång och trygg riksdagskarriär utan att man faktiskt står för de principer som ens väljare fick intryck av. Det behövs fyra stycken röster för att fälla förslaget. Både mitt eget partis ledamöter Annie Johansson och Fredrick Federley (vars avdelning officiellt har tagit ställning mot lagförslaget) och moderaten Anne-Marie Pålsson (som vill ha en tydligare maktdelning och därför nu har en ypperlig chans att visa sin självständighet från regeringen) är några som borde kunna inse vikten av att inte klubba igenom ett förslag som både strider mot syftet med Regeringsformens andra kapitel och Europakonventionen. Att Annie Johansson har kämpat med att få in förbättringar i förslaget hjälper faktiskt inte; förslagets hela syfte är förkastligt.

Från Centerpartiets hemsida, avsnittet om integritet:

[…]
Centerpartiet eftersträvar ett öppet samhälle, inte ett övervakarsamhälle där den personliga integriteten inte respekteras.

Centerpartiets medlemmar är emot FRA-lagen, det borde riksdagsledamöterna också vara.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

4 tankar kring ”Riksdagsledamöter med integritet?

  1. Ja, och om inte riksdagsledamöterna svarar upp till både vad som skriv på hemsidan och i öppenhetsmanifestet (bortsett från regeringsformen, EU-konventionen o.s.v.) så tror jag att det finns en avsevärd risk att partiet får betala för detta vid nästa val. Detta för att belysa att konsekvenserna inte bara är för oss medborgare att betala.

    Jag gissar att du även har läst Karin Enströms förberedelse av syftesglidning i Metro.

Kommentarer är stängda.