månadsarkiv: november 2008

Dyrt, osäkert och inkomplett skydd

Sydsvenskan rapporterar att Socialstyrelsen beslutat att alla tjejer i femte och sjätte klass ska erbjudas vaccin mot två av minst tretton humana papillomvirus, hpv, som kan leda till att livmoderhalscancer utvecklas. På sikt tror man att 110 kvinnor om året kan räddas till livet.
Vaccinet kostar ungeför fyra tusen kronor per person och eftersom det föds ungefär femtio tusen tjejer varje år blir kostnaden 200 miljoner kronor per år. Utslaget på varje cancerfall som man hoppas undvika varje år blir kostnaden 1,8 miljoner kronor. Detta är det billigaste utfallet, om allting fungerar som man hoppas.
Vaccinet skyddar som sagt endast mot två hpv-varianter. Eftersom vaccinet är så pass nytt har inga långtidsstudier gjorts än, så vaccinets effekt på längre sikt är inte klarlagd. Vaccinets effekter borde studeras mer innan ett nationellt vaccinationsprogram inrättas.
Sjukvård är dyrt, men att binda upp så stora belopp för ett vaccin vars effekt är så osäker verkar inte som en bra prioritering. Jag är övertygad om att det går att rädda fler än 110 liv för 200 miljoner kronor genom andra insatser.

Andra bloggar om: , ,

Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn

Folke Rydéns dokumentär Från Bill till Barack har blivit en nyhet i USA. I dokumentären finns ett inslag där lärarinnan Diantha Harris pratar om presidentvalet med sin klass. Hon frågar eleverna vilken kandidat de hejar på och låter uppgiven (bland annat genom att utbrista ”Oh Lord!” och ”Jesus!”) när ett par elever svarar John McCain. Som svar till en av eleverna säger hon att ”det betyder att din pappa kan bli kvar i militären i hundra år till”. Det är ingen tvekan om att läraren verkar ha en märklig undervisningsmetod, men det var inte det som jag tyckte var mest intressant kring den här nyheten.
När Fox News tar upp inslaget så börjar programledaren med att nämna lärarens ordval: ”First of all she took the lord’s name in vain […]”. Ett ämne som återkommer efter en stund: ”Oh, John McCain and then she says, you know, the Lord’s name and […]”.
I stället för att fokusera på det egentliga problemet, att en lärare förolämpar elever som har en avvikande åsikt, väljer hon att fokusera på att Diantha Harris bryter mot det andra budordet. Något olustigt.
Programledaren säger fler märkliga saker, bland annat om det amerikanska utbildningssystemet och läroplanen i inslaget men det får bli självstudier.

Andra bloggar om: , , , ,

Begränsa kollektivtrafiken

Skånetrafiken har de senaste åren upplevt en stor ökning av resenärer. Man har satsat mycket på marknadsföring och nya och fler tåg. Ökningen av resenärer är en naturlig konsekvens av den strategi man har använt. Nu visar det sig att ökningen är dålig. Till Sydsvenskan säger Ove Johansson, miljöpartist i Region Skånes kollektivtrafiknämnd att ”vi måste sätta en gräns för vad kollektivtrafiken klarar av”. Det räcker med nya resenärer nu.
Vägnätet ska inte byggas ut, men kollektivtrafiken ska begränsas. Ska skåningarna enbart arbeta i sin boendeort?

Andra bloggar om: ,