månadsarkiv: maj 2010

Familjen som politiskt projekt

I min sista ledare i Kvällsposten tar jag upp föräldraförsäkringen.

Som liberal kan man så klart argumentera för att föräldraförsäkringen borde avskaffas och skatterna sänkas så att föräldrar själva får ta ansvar för finansieringen av sin föräldraledighet. Även om man tycker att det är den bästa lösningen på sikt är det inget genomförbart alternativ de närmsta åren.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Musikens makt

Jag lyssnade igenom de Spotify-spellistor som fyra av partiledarna har offentliggjort och skrev en liten genomgång som återfinns i dagens Kvällsposten.

Det finns några enstaka nyare låtar (”Baby I’m a fool” med Melody Gardot och ”The moon and the sky” med Sade) men Göran Hägglund har onekligen en konservativ musiksmak. På så sätt återspeglar den onekligen Kristdemokraternas politik. Behåll det som fungerar och var försiktig med nya influenser.

Spellistorna: Jan Björklund, Lars Ohly, Jimme Åkesson och Göran Hägglund.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Sida saknar kompetens

Dagens ledare i Kvällsposten tar upp problemet med biståndsmyndigheten Sida och varför biståndsminister Gunilla Carlsson sparkade Sidas generaldirektör.

Alldeles för mycket energi har lagts på att debattera biståndets storlek och alldeles för lite på att säkerställa att biståndet faktiskt gör någon nytta. En annan aspekt som helt ignoreras är möjligheten att genom en liberal migrationspolitik låta människor från fattiga länder komma till västvärlden för att arbeta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kung över en gödselstack

I dagens Kvällsposten gnäller jag på svenska myndigheter och konstaterar att den svenska byråkratins rykte är alldeles för bra.

Bland annat fick en lesbisk flykting från Kenya avslag på sin asylansökan eftersom hon inte dolt sin sexuella läggning från allmänheten. Hon hade skrivit dikter om lesbisk kärlek och har därför sig själv att skylla för att hon har fått problem i hemlandet, enligt migrationsdomstolen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Forum för intolerans

Dagens ledare i Kvällsposten handlar om hur boende på uttalade socialistiska Smålands nation i Lund trakasserar studenten Pavlina Ekdahl för att hon är aktiv i Liberala ungdomsförbundet.

Eftersom den politiska prägeln är så tydlig söker sig de mest fundamentalistiska studenterna dit, vilket leder till att sektmentalitet och intolerans mot oliktänkande frodas.
Att två män hemmahörande på Smålands började trakassera en ung kvinnlig genusstudent på grund av hennes politiska åsikter i sin bostad på en uttalat feministisk nation låter som ett dåligt skämt.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Ask-katastrofen fortsätter

Dagens ledare i Kvällsposten handlar om vilken dubbelmoral regeringen har i integritetsfrågan. Tre dagar efter att propositionen till ny kreditupplysningslag presenterades, pratade Beatrice Ask om att man borde skicka gredelina kuvert till misstänka sexköpare.

Justitieminister Beatrice Ask och regeringen har gått vilse i integritetsskogen.
Genom att lägga en proposition om en ny kreditupplysningslag, som innebär att det ska bli svårare att få ut kredituppgifter om privatpersoner, försöker regeringen förbättra sitt rykte i integritetsfrågor.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Klarare besked önskas

I dagens Kvällsposten skriver jag lite om Öresundsintegration med anledning av att infrastrukturminister Åsa Torstensson var på besök i Malmö i går.

Inom svensk politik råder en enorm Stockholmsfixering, så att Åsa Torstensson tar sig till Malmö för att på plats få en uppfattning om de utmaningar som finns inom infrastrukturen för att minska flaskhalsar och förbättra flödet av gods- och persontrafik är positivt.
Förhoppningsvis tar hon till sig – och agerar efter – de synpunkter som förs fram av regionala röster.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Modeord med potential

Dagens ledare i Kvällsposten handlar om cleantech, eller miljöteknik.

Till skillnad från Cleantech Inn Sweden kommer Malmö stad bland annat agera ”testbed” genom att köpa in ny miljöteknik till Malmö stads verksamheter. Det innebär att det blir Malmös skattebetalare som betalar för framtagande och testning av ny teknik. Genom riktade stödköp av teknik under utveckling finns en risk att det inte kommer handla om vilket företag som har den mest lovande tekniken utan om vem som har bäst relationer med Ilmar Reepalu.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Vem ska vakta väktarna?

Dagens ledare i Kvällsposten handlar om hur Säpo bryter mot lagen och att chefsåklagaren lägger ner förundersökningen för att Säpos personal är för inkompetent för att inse att de har begått fel.

Att chefsåklagaren Per Lind tycker att det är helt i sin ordning att Säpo inte haft fungerande rutiner och brutit mot lagen åtminstone sedan 2004, troligen ända sedan 1999, är ytterst märkligt. Okunskap om lagen är ingen ursäkt.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Miljöpartiet struntar i vetenskap

Miljöpartisten Peter Larsson skrev en motion (5.4) till Miljöpartiets kongress och argumenterade för att det synsätt som många miljöpartister har på radiosändare och strålning är felaktigt. Många miljöpartister är negativa till att fler sändare sätts upp, trots att det skulle minska strålningen och energiförbrukningen. Peter Larsson vill att Miljöpartiet ska agera för att avståndet mellan mobilbasstationerna ska minska.
Miljöpartiets partistyrelse besvarade motionen med att rekommendera avslag, trots att de erkände att Peter Larssons förklaring om signalutbredning och effekt var korrekt. Enligt Maria Wetterstrand, Peter Eriksson och de andra i partistyrelsen finns det nämligen ”andra faktorer som konstruktion och uppsättning av basstationer, e v [sic] hälsorisker samt obehag i närheten av stationer,e t c [sic] som gör att en högre täthet av basstationer totalt sett, blir negativa för befolkningen som helhet”.
Det är alltså viktigare att folk inte är oroliga, än att beslut fattas på vetenskapliga grunder och riktiga riskanalyser. Om detta handlar dagens ledare i Kvällsposten.

I Miljöpartiets presentation av sin politik på sin webbsajt står att ”kommunerna måste få möjlighet att utifrån miljöbalkens försiktighetsprincip stänga av mobilsändare när människors oro eller hälsoskäl kräver det.”
Miljöpartiet vill alltså hellre spela på människors oro än att göra något som bevisligen ger resultat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,