Miljöpartiet struntar i vetenskap

Miljöpartisten Peter Larsson skrev en motion (5.4) till Miljöpartiets kongress och argumenterade för att det synsätt som många miljöpartister har på radiosändare och strålning är felaktigt. Många miljöpartister är negativa till att fler sändare sätts upp, trots att det skulle minska strålningen och energiförbrukningen. Peter Larsson vill att Miljöpartiet ska agera för att avståndet mellan mobilbasstationerna ska minska.
Miljöpartiets partistyrelse besvarade motionen med att rekommendera avslag, trots att de erkände att Peter Larssons förklaring om signalutbredning och effekt var korrekt. Enligt Maria Wetterstrand, Peter Eriksson och de andra i partistyrelsen finns det nämligen ”andra faktorer som konstruktion och uppsättning av basstationer, e v [sic] hälsorisker samt obehag i närheten av stationer,e t c [sic] som gör att en högre täthet av basstationer totalt sett, blir negativa för befolkningen som helhet”.
Det är alltså viktigare att folk inte är oroliga, än att beslut fattas på vetenskapliga grunder och riktiga riskanalyser. Om detta handlar dagens ledare i Kvällsposten.

I Miljöpartiets presentation av sin politik på sin webbsajt står att ”kommunerna måste få möjlighet att utifrån miljöbalkens försiktighetsprincip stänga av mobilsändare när människors oro eller hälsoskäl kräver det.”
Miljöpartiet vill alltså hellre spela på människors oro än att göra något som bevisligen ger resultat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

3 tankar kring ”Miljöpartiet struntar i vetenskap

 1. ”…. miljöbalkens försiktighetsprincip…”
  Med utgångspunkt från detta skulle vi med lite ond vilja stänga hela Sverige..
  Det är nämligen så att ALLT är farligt, felanvänt eller i överdos (vanligen det första)
  Vid minsta lilla misstanke om ”farlighet – FÖBJUD! är (mp):s dogm.
  En lysande, nej en mörk, framtid väntar Sverige om dessa okunniga, teknik- och människofientliga muppar kommer för nära Maktens köttgrytor..

  ”Miljöpartiet vill alltså hellre spela på människors oro än att göra något som bevisligen ger resultat. ”
  SÅ sant..

Kommentarer är stängda.