Bättre patientsäkerhet och lägre kostnader

I dagens Svenska Dagbladet skriver jag om hur sjukvården kan dra nytta av bättre journalsystem och både sänka kostnader och höja kvaliteten, samtidigt som läkemedelsindustrin får bättre information om läkemedels effekter på patienterna.

När ett läkemedel blivit godkänt och används på bred front är det svårt att kontrollera hur läkemedlen fungerar tillsammans med andra läkemedel och i andra patientgrupper än de ursprungliga referensgrupperna. Sveriges kommuner och landsting har nämligen ett stort antal olika journalsystem med olika uppbyggnad och det finns ingen gemensam standard för hur information om olika behandlingsresultat ska hanteras.

Läs även andra bloggar om , ,

En tanke kring ”Bättre patientsäkerhet och lägre kostnader

 1. Hej,

  Det är ett viktigt ämne som du adresserar och som jag brinner för. Tyvärr kunde jag inte posta mer än femhundra ord :o) på bloggen på SvD så jag skickar det jag skrev ihop till dig istället. I princip är det kommentarer på föregående skribenters inlägg.

  Planering inom offentlig sektor är naturligtvis möjlig med rätt incitamentstruktur (Kapitalist, Bill). Kritiska framgångsfaktorer för arbetet med IT oavsett det handlar om oreglerade eller reglerade marknader eller hälso- och sjukvård. Koppla den strategiska planeringen, verksamhetsutvecklingen med IT och förvaltningsstyrningen till ägarstrukturen och beslutsprocessen. Utgå ifrån att:

  1. varje organisation strävar efter att optimera sitt egenintresse att (1) minska sitt beroende av andra organisationer och (2) maximera andra organisationers beroende av sig själva (Reekers och Smithson, 1996).

  2. en separation av ägarskap och kontroll avseende olika resurser mildrar incitamenten. Förhållandet kan summeras med frasen ”Rental cars are driven less carefully than cars driven by their owners” (Van Alstyne et al., 1994)

  3.alla organisationer lider att människor är begränsat rationella (bounded rationality), vilket innebär att organisationen i en beslutssituation inte förmår ta in all tänkbar information och inte heller förmår att formulera alla tänkbara beslutsalternativ (Herbert, S., 1957).

  Det har således inte något med statlig och privat styrning att göra (Kapitalist, Liberty, Ola). Det som måste avskaffas är okunskap om dessa förhållanden. Politikerna är i sin roll bara människor och inte ondare än någon med annan roll. Glöm inte att en definition på politik är ”att göra andra så beroende av en själv och sig själv så oberoende av andra” (Ola). Reinfeldt har fattat detta. Frågan är om han lyckas igen.

  Människor är inte utsugare (Kapitalist) bara för att de faller under dessa principer. Istället brukar vi säga att det är fel på systemet och inte människorna (det är synd om människorna som Strindberg). Människor är sällan utsugare, snarare kortsiktiga, men vaddå livet är ju ändligt och moder jord kan nog reparera sig och producera mer näring när jag inte finns längre. Dessutom kanske det inte finns något liv efter döden.

  Enligt nya patientdatalagen som trädde i kraft den 1 juni 2008 så äger du redan informationen sjukvården samlar in (Margareta På Österlen). Således är det numera patienten som avgör ifall Pfizer eller ens någon annan vårdgivare än den som du tillhör som ska få ta del av dennes patientuppgifter (aina).

  Om läkemedelsindustrin ska kunna finansiera en fristående databas så är det avgörande att ta hänsyn till punkterna ovan (Bill). Exakt vad detta innebär i alla avseenden är föremål för en separat diskussion.

  Det är inte de oreglerade branscherna som skapar de mest komplexa och snabbföränderliga systemen (Ola). Teknik och mjukvara kan naturligtvis standardiseras – däremot inte kultur, arbetssätt, rutiner, attityder och värderingar. Att jämföra standardisering av skolbetyg och trafikplanering är som att jämföra äpplen och päron. Det är att jämföra äpplen och päron.

  Centrala knytpunkter som slussen uppdateras inte för att det visat sig vara på tok för dyrt att bevara kulturhistoria och bekämpa rådande attityder och värderingar i förhållande till den rådande gemensamma målbilden (av alla dåliga styrningsformer är politik den minst dåliga). En av de stora senaste striderna som beskriver detta fenomen stod i samband med den omfattande modernisering som Norrmalmsregleringen innebar.

  /D

Kommentarer är stängda.