Vinstintresset förbättrar kvaliteten inom skolan

Med anledning av Lars Ohlys tal i Gnesta, där han gick till attack mot friskolor, förklarar jag i Svenska Dagbladet varför vinstintresse är bra.

Eftersom Sveriges elever fritt får välja vilken skola de vill gå på (i mån av plats och betyg, där det är tillämpligt) måste friskolor och kommunala skolor konkurrera om elevernas, och deras föräldrars, gunst. Utan nöjda elever inga intäkter. Utan intäkter ingen vinst.

Läs även andra bloggar om , , ,

2 tankar kring ”Vinstintresset förbättrar kvaliteten inom skolan

 1. he Johan

  jag har en enskild firma
  jag får starta en skola
  även om jag inte haft några pedagogiska kunskaper
  för varje elev får jag en fastställd summa pengar
  en skolpeng, fastställd av kommunen där de räknat ut hur mycket som behövs för att utbilda eleven
  dessa pengar ska täcka allt
  det finns inget sätt jag kan få mer pengar
  jag kan inte som i tillverkningsindustrin förändra min verksamhet så att jag får mer pengar för varje utbildad elev
  de pengar jag får, skolpengen, ska räcka till allt – lärare, lokaler, utrustning, etc
  det enda sättet att gå med vinst är alltså att dra ned på dessa utgifter
  det kan ju vara bra för kontinuiteten att jag kan spara pengar under läsåret för att kunna göra större investeringar
  om jag tex behöver bygga en gymnastiksal eller en labbsal
  så vinst måste jag ju kunna gå med menar jag
  från budgetår till budgetår

  men
  på vilket sätt gagnar det skolan och utbildandet av eleverna att jag som äger skolan kan ta ut vinsten från skolans verksamhet?
  är det inte väldigt viktigt att de bolag som tillhandahåller skattefinansierad utbildning har tydliga regler för hur dessa skattepengar får användas?

  de värsta avarterna av friskolor som går med vinst är just dessa mindre bolag med en eller två skolor där enorma delar av skolpengarna betalas ut som vinst till ägaren
  tror du verkligen att den vinsten gör skolan bättre? att utbildningen blir bättre?

  den andra avarten är friskolekoncernerna
  stora aktiebolag med många skolor där de som äger skolorna, aktieägarna, inte är de som jobbar i skolorna
  på vilket sätt kan lärare och skolledare göra ett bättre jobb när delar av skolpengen ska delas ut i aktieutdelning och helt lämna skolans verksamhet? på vilket sätt bidrar det till att kvaliteten i undervisningen ökar? varför ska de få göra det?

  sedan början på 90-talet har vi halkat ned från topplacering till absoluta botten i internationella jämförelser av kunskapsnivån
  1992 infördes friskolesystemet
  hur kan man tro att det omöjligen kan finnas en koppling där emellan?

 2. Målet måste vara att alla skolelever får tillräckliga resurser under sin skolgång. Att utbilda elever ligger inte enbart individens och dessvärre friskolekrämarens intresse. Hela samhället är beroende av denna utbildning. Friskolorna och deras vinstintressen är sprungna ur numera helt döda nyliberala och ofullständiga tankegångar. Likaså är den indolenta tanken med en lika stor skolpeng för alla – stendöd. I ett jämlikt samhälle, som numera t.o.m. Bo Rothstein förordar, fördelas skattemedel efter behov och inte för att ackumulera stora privata vinster på någon skattebefriad kanalö.

Kommentarer är stängda.