Åter i gröna kläder

De närmsta fyra veckorna kommer den här bloggen att vara mer aktiv igen. Jag tjänstgör nämligen som stridsvagnssoldat på P4 i Skövde under de närmsta veckorna. Efter att värnplikten avskaffades (eller egentligen pausade; värnplikten kan införas igen relativt snabbt om situationen kräver det) infördes en organisation som består av både kontinuerligt tjänstgörande soldater (förutom officerare) och tidvis tjänstgörande soldater. De tidvis tjänstgörande soldaterna deltar i en eller två övningar per år för att hålla uppe och förbättra sin befattningskompetens. Ungefär som repmånaderna när de fanns, fast med skillnaden att vi är anställda, får lön och gör det helt frivilligt.
Jag kommer försöka skriva ett blogginlägg per dag, åtminstone de dagar som inte innehåller samma moment som föregående dag.
Idag började vi efter lunch, eftersom de flesta hade en bit att åka. Eftermiddagen började med information från kompani- och bataljonsledningen och därefter hämtades all utrustning ut från förrådet. Under kvällen gick vi igenom policydokumenten för likabehandling, insatsattityd och liknande. Därefter repeterade vi de kommandon som förekommer dels i vagnen mellan besättningsmedlemmarna och dels mellan vagnarna över radio. Även olika tecken som förekommer i stridsledning och de formationer som plutonen kan använda repeterades.
Väldigt mycket teoretiskt idag.