Kategoriarkiv: Ekonomi

Spel och dobbel är ingenting för staten

I min sista ledare i Svenska Dagbladet, för den här sommaren i alla fall, skriver jag om det statliga spelmonopolet.

Men framför allt är uppdraget (enligt Svenska Spels presentation av företagets värdegrunder) att ta ett samhällsansvar.

Svenska Spel sätter ”kunden och samhällsintresset i fokus och låter samhällsansvaret gå före vinst”. Det är därför bolaget bara gjorde en vinst på knappt fem miljarder kronor förra året. Svenska spel uttrycker också en av sina tre värdegrunder som ”Omtanke & Lönsamhet”.

Läs även andra bloggar om , , ,

Jämlikhetsanden stoppas tillbaks i flaskan

På ledarsidan skriver jag i dag om Jämlikhetsanden och den nya boken Jämlikhetsbluffen.

Att det finns en samvariation (korrelation) mellan inkomstskillnader och exempelvis barnadödlighet medför inte att det ena orsakar det andra. Det finns en korrelation mellan den globala temperaturhöjningen och minskningen av sjörövare i Karibien, men det var inte den globala uppvärmningen som satte stopp för Calico Jacks härjanden.

Här finns länkar till fördjupning om du är intresserad av att veta mer.

Video från presentationen av Christopher Snowdons bok, Jämlikhetsbluffen.
Andreas Bergh, som skrivit förord till den svenska översättningen av Jämlikhetsbluffen, utvecklar resonemangen på sin blogg.
Toby Youngs kolumn i The Spectator.
Skattebetalarnas förenings rapport.

Ont som för något gott med sig?

WHO har avblåst influensapandemin. Effekterna av WHO:s hantering av den nya influensan skriver jag om i dagens upplaga av Svenska Dagbladet.

Smittskyddsinstitutet bedömde att omkring 50 personer skulle dö av den nya influensan om ingen vaccinerades. 60 procent av svenskarna vaccinerades. Facit: 29 tragiska dödsfall. Vaccinationsprogrammet kostade drygt två miljarder kronor vilket värderar varje räddat liv till runt 100 miljoner kronor. Kunde samma resultat uppnåtts billigare?

Läs även andra bloggar om , ,

Snart är skattesystemet helt obegripligt

I dagens Svenska Dagbladet ger jag ett par exempel på varför det är dags att genomföra en ny skattereform.

Tidigare har reformer av skattesystemet gjorts ungefär var tionde år. Efter ”århundradets skattereform” 1991 hade Sverige ett överskådligt och relativt enkelt skattesystem. Men efter nästan tjugo år av lappande, justeringar och införande av jobbskatteavdrag har det gått så långt att nationalekonomen Andreas Bergh kände sig tvungen att be anställda på finansdepartementet att förklara hur skattesystemet fungerar. Något tillfredsställande svar fick han inte.

Läs även andra bloggar om , ,

Vinstintresset förbättrar kvaliteten inom skolan

Med anledning av Lars Ohlys tal i Gnesta, där han gick till attack mot friskolor, förklarar jag i Svenska Dagbladet varför vinstintresse är bra.

Eftersom Sveriges elever fritt får välja vilken skola de vill gå på (i mån av plats och betyg, där det är tillämpligt) måste friskolor och kommunala skolor konkurrera om elevernas, och deras föräldrars, gunst. Utan nöjda elever inga intäkter. Utan intäkter ingen vinst.

Läs även andra bloggar om , , ,

Kan insiderhandel göra marknaden mer effektiv?

Den frågan ställer jag i dagens ledare i Svenska Dagbladet.

Vad lagen inte säger är varför ett förbud mot insiderhandel är rätt. I propositionen till lagen finner man däremot ett intressant argument för varför in- siderhandel kan vara bra. Om insiderhandel är tillåten ”kommer den som har tillgång till ’positiv’ insiderinformation att kunna handla utan fördröjning. När han eller hon gör det drivs samtidigt priset upp. Insiderhandeln leder därför till priser som bättre avspeglar tillgångens värde, eftersom den avspeglar den positiva informationen. Andra aktörer kommer därför att handla till mer rättvisande priser.”

Läs även andra bloggar om , , ,

Mats Odells förbud bäddar för bakslag

I Svenska Dagbladet skriver jag idag om vilka effekter som det nya förbudet mot kortavgifter kan få.

Kiosker och caféer där de flesta köp är på små belopp drabbas hårdast av kortavgifterna. Det är därför som man ofta ser skyltar med texten ”5 kr kortavgift på köp under 100 kr” och liknande. Marginalerna på tjänsterna och varorna är helt enkelt så små att hela vinsten äts upp av avgifterna om avgifterna inte kan flyttas över på kunden.

Läs även andra bloggare om , ,