Socialdemokratiskt regionråd stöder personangrepp

Inför demonstrationen om den skånska sjukvården igår – där regiondirektören Jonas Rastad (regionens högste opolitiske tjänsteman) avbildades med köttyxa i handen (för övrigt inte första gången), och regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult avbildades med svart kåpa och lie – skickade Socialdemokraternas regionråd Henrik Fritzon ett pressmeddelande där han tydligt uttalade sitt stöd för demonstrationen.

Andra aktörer, som Vårdförbundet, valde att inte delta i demonstrationen eftersom de ansåg att det handlade om personangrepp.

I ett tält i direkt anslutning till demonstrationen pågick ett opolitiskt seminarium om hur vi kan minska utanförskapet bland unga med psykisk ohälsa. Den höga ljudnivån gjorde att seminariet, där inga politiker deltog i panelen, tydligt stördes och gjorde att många besökare hade svårt att höra vad som sades.

Utanför tältet stod socialdemokraten Henrik Fritzon, som förutom regionråd också är 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ledamot i Handikappberedningen, med mera, och applåderade:

 

Efter demonstrationen dröjde sig ett tiotal demonstranter kvar och försökte fysiskt attackera Pia Kinhult med bland annat ägg, till den grad att de väktare som fanns på plats behövde tillkalla polis.

Definition av ogooglebar

Daniel Alsén gjorde mig uppmärksam på detta.

ogooglebar adj. -t -a
som inte går att hitta på webben med en sökmotor

Det är så ordet används – oavsett vad juristen Petter Rindforth eller hans uppdragsgivare anser.
Det är vi som använder svenska språket som äger det. Inte Google.

Men som Andreas Ekström skriver är ”ogooglingsbar” ett bättre ord, rent språkligt.

Anmärkningsvärt – Monday 25 February, 2013

Anmärkningsvärt – Monday 28 January, 2013

Anmärkningsvärt – Sunday 16 December, 2012

Anmärkningsvärt – Monday 5 November, 2012

Anmärkningsvärt – Wednesday 1 August, 2012

Anmärkningsvärt – Sunday 15 July, 2012

Anmärkningsvärt – Tuesday 15 May, 2012

Anmärkningsvärt – Monday 9 April, 2012