månadsarkiv: september 2005

Maskeringsförbud

Svenska Dagbladet har idag en artikel om att regeringen i en proposition (återigen) föreslår maskeringsförbud under demonstrationer i vissa fall. Den näst sista meningen fick mig att fundera:

Förbudet ska inte gälla den som täcker huvudet av religiösa skäl.

Vad hände med likhet inför lagen? Ska religiösa särbehandlas? Vad är det som hindrar att alla demonstranter (våldsamma såväl som icke-våldsamma) hävdar att de maskerar sig av religiösa skäl? Ska människors religiösa övertygelse registreras för att kontrollera vilka som har rätt att maskera sig?