Kategoriarkiv: Juridik

Om bensoylekgonin-testets tillförlitlighet

I söndags skrev jag lite om andra tänkbara förklaringar till att Ola Lindholms bensoylekgoninprov var positivt. Nu har jag hittat lite mer information om förklaringen att antibiotikan amoxicillin också kan ge upphov till bensoylekgoninförekomst i urin. Det är en artikel från Journal of Analytical Toxicology med det, tycker jag, missvisande namnet ”Failure of amoxicillin to produce false-positive urine screens for cocaine metabolite”.
Anledningen till att jag tycker att det är missvisande är följande:

  • I studien som beskrivs deltog 33 personer, som alla fick amoxicillin.
  • Två personer testade därefter positivt i fyra olika test för bensoylekgonin.
  • Tre personer hade förhöjda halter av bensoylekgonin, men inte tillräckligt för att betecknas som ett positivt prov (gränsen gick vid 150 ng/mL).

Av 33 personer hade alltså fem förhöjda halter av bensoylekgonin i urinen. Det är ungefär 15 procent. Nu är omfattningen av studien begränsad, men den som påstår att amoxicillin inte kan ge upphov till falska positiva testresultat för kokain får inget stöd här. Titeln på artikeln stämmer heller inte överens med författarnas sammanfattning:

Within the limitations of the study design, we conclude that amoxicillin is unlikely to produce false-positive urine screens for cocaine metabolites. (min markering)

Ja, enligt studien är sannolikheten att amoxicillin ger ett negativt testresultat för bensoylekgonin större än sannolikheten för ett positivt resultat. Men att ett prov som ska ta reda på om man har intagit en illegal substans har fel i femton procent av fallen, om man går på amoxicillin, känns inte särskilt rättssäkert. Särskilt inte när poliser skrattar åt den som ifrågasätter testresultaten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inte säkert att Ola Lindholm har ljugit

Idag skriver jag på Newsmill med anledning av reaktionerna på att Ola Lindholms urinprov innehöll bensoylekgonin. Förutom att ifrågasätta reaktionerna på slutsatsen att han måste ha tagit kokain för att testa positivt, nämner jag ett par andra möjliga orsaker till det positiva testresultatet. Vad jag däremot missade var en artikel i American Journal of Ophthalmology som testade om ögonbehandling med kokainbaserade preparat ger utslag i urinen. Vilket det gav:

CONCLUSIONS: Patients should be informed that their urine may test positive for cocaine, if assayed according to US federal guidelines and using the protocol employed in this study, up to 2 days after undergoing testing for Horner syndrome.

Eftersom Ola Lindholm säger att han hade en ögoninfektion vid tillfället för vilken han fick en ögonsalva, är det fullt möjligt att salvan var det som gjorde att provet blev positivt. Det går förstås inte att säga säkert utan att veta vilken salva Ola Lindholm använde, men att provet var positivt behöver alltså inte betyda att Ola Lindholm har intagit kokain.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Botrygg hotar stämma bloggare

Calle Fridén, som är byggarbetare och fackligt aktiv, har på grund av ett blogginlägg om en arbetsplatsolycka råkat ut för ungefär samma sak som jag gjorde när jag skrev om mäklarfirman Husera förra året. Calle har fått ett mail från byggföretaget Botrygg som blogginlägget handlar om, med vad som påstås vara en stämningsansökan bifogad. Enligt Botrygg ska Calle ha gjort sig skyldig till förtal.

Calle kan dock vara helt lugn. I Sverige kan endast fysiska personer förtalas. Se kommentaren till kap 5, 1 § Brottsbalken på lagen.nu:

För att räknas som förtal ska uttalandet skada en levande människas [min fetning] (om död se 4 §) anseende hos andra, med hänsyn tagen till den krets offret tillhör.

Företag får inte komma undan med att hota bloggare med juridiska problem för att företagen kritiseras. Det måste lyftas fram, och bloggare måste få veta att de har rätt att kritisera företag utan att riskera att bli anmälda för förtal.

Läs även andra bloggar om , , ,

Kan insiderhandel göra marknaden mer effektiv?

Den frågan ställer jag i dagens ledare i Svenska Dagbladet.

Vad lagen inte säger är varför ett förbud mot insiderhandel är rätt. I propositionen till lagen finner man däremot ett intressant argument för varför in- siderhandel kan vara bra. Om insiderhandel är tillåten ”kommer den som har tillgång till ’positiv’ insiderinformation att kunna handla utan fördröjning. När han eller hon gör det drivs samtidigt priset upp. Insiderhandeln leder därför till priser som bättre avspeglar tillgångens värde, eftersom den avspeglar den positiva informationen. Andra aktörer kommer därför att handla till mer rättvisande priser.”

Läs även andra bloggar om , , ,

Vem ska vakta väktarna?

Dagens ledare i Kvällsposten handlar om hur Säpo bryter mot lagen och att chefsåklagaren lägger ner förundersökningen för att Säpos personal är för inkompetent för att inse att de har begått fel.

Att chefsåklagaren Per Lind tycker att det är helt i sin ordning att Säpo inte haft fungerande rutiner och brutit mot lagen åtminstone sedan 2004, troligen ända sedan 1999, är ytterst märkligt. Okunskap om lagen är ingen ursäkt.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

En våt dröm för skivindustrin

Dagens ledare i Kvällsposten handlar om det publicerade förhandlingsdokumentet om Acta.

Innehållet i dokumentet som publicerades är dock inget steg mot ökad öppenhet i EU eller världen. Det enda som kommer att öppnas om det slutgiltiga avtalet liknar förhandlingsdokumentet är turisters resväskor, datorer och mp3-spelare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Ansvaret ligger på bägge parter

I dagens Kvällsposten skriver jag hur det borde gå för den stämningsansökan som sex trädgårdsanläggare lämnat in till Helsingborgs tingsrätt. De stämmer både fackförbundet Kommunal och arbetsgivareorganisationen Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet för att granskningsavgifter ingick i kollektivavtalen som gällde till 2007.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,