månadsarkiv: juli 2009

Frihet för alla, inte ny adel

Marianne Samuelsson tycker att man ska vara snäll mot företagare, Johan Staël von Holstein håller med men drar, tycker jag, felaktiga slutsatser. Om detta handlar dagens ledare.

Det finns dock ett feltänk hos både Samuelsson och Staël von Holstein. Entreprenörskap ska uppmuntras, men det får inte ske på bekostnad av vanliga arbetares och tjänstemäns rättigheter. I stället för att ha strikta regler för majoriteten av befolkningen och ge privilegier till företagare borde de friheter som Samuelsson och Staël von Holstein vill uppmuntra företagarna med gälla hela befolkningen.

Andra bloggar om , , ,

Inte en lösning på bostadsproblemen

Ungdomar i Nyköping har ockuperat ett av kommunens hus. Klart medelklasskidsen ska ha en lokaaal att vara i. Men det finns kanske andra sätt. Om det handlar dagens ledare.

Enligt Nyköpingshems hemsida finns åtminstone 34 lediga lägenheter i och utanför Nyköping, stora såväl som små och på bytabostad.se finns just nu 18 lägenheter för uthyrning inne i Nyköping. Dessutom finns lediga totalrenoverade lägenheter alldeles i närheten av det ockuperade huset vid Skavsta.
Att få tag i en egen bostad centralt i Nyköping kan förstås vara svårt. Det är naturligt att många vill bo i centrum. Antalet lägenheter i centrala Nyköping är dock begränsat och då måste någon form av urvalsprocess göras.

Andra bloggar om , , ,

Slöseriet, inte vinsterna, är problemet

Carin Jämtins populistiska förslag om vinsttak för välfärdsentreprenörer sågas i dagens ledare.

I Skolverkets rapport Mer kunskap för pengarna, den som under en kort period efter publiceringen för ett par år sedan drogs tillbaka efter kritik från dåvarande socialdemokratiske skolministern Ibrahim Baylan, kom fram till att friskolorna drevs effektivare än kommunala skolor. Med mindre resurser lyckades friskolorna alltså lära ut mer till eleverna än vad de kommunala skolorna förmådde.

Andra bloggar om , , ,

Alla måste ta till sig den rätta läran

Dagens ledare tar upp EU:s propaganda och bristande respekt för medborgarnas åsikter, med anledning av Timbrorapporten som kom i går.

När EU försöker övertyga kritiska EU-medborgare om EU:s förträfflighet – med deras egna pengar dessutom – omkullkastas den fria debatten. Genom seriehjälten Captain Euro och mjölk- och fruktkampanjer i skolorna ska barn och deras föräldrar få en okritisk positiv bild av EU.

Andra bloggar om , , ,

Ökad övervakning ger falsk trygghet

I fredags morse blev Club Tellus i Nyköping utsatt för ett brandattentat. En del kommentatorer på SN:s hemsida tyckte att fler övervakningskameror hade varit en bra idé. Min ledare i går tog avstamp utifrån den uppfattningen.

Innan polisens utredning är klar är det svårt att säga någonting säkert, men fler övervakningskameror hade troligen inte påverkat förövaren och inte heller gjort bevissäkringen enklare. Utanför restaurangen Emils Kök och Club Tellus finns nämligen redan minst fyra övervakningskameror. Två av kamerorna finns på uteserveringen där branden anlades.

Andra bloggar om: , , , ,

Låg korruption och hög kompetens?

Biståndsmyndigheten Sida har förekommit i ett par notiser nyligen. Det fick mig att skriva en ledare om inkompetenta myndigheter.

Det som inte mäts i Transparency Internationals index är hur kompetenta myndigheterna är. Bara för att korruptionen är låg behöver inte myndigheten göra ett bra arbete. Den svenska biståndsmyndigheten Sida är ett bra exempel på det.

Andra bloggar om , , , ,

Mer frihet under resten av året

I dag är det Skattefridagen, instiftad av av Skattebetalarna, och om den handlar dagens ledare.

För att kunna återföra makten över den egna livssituationen till medborgarna måste statens åtaganden minskas. Staten sysslar inte enbart med rättsväsende, utbildning och omsorg. Nämnden för hemslöjdsfrågor, Statens biografbyrå och partistödet är bara några av de utgiftsposter som utan vidare borde kunna strykas utan att kompenseras på annat sätt.

Andra bloggar om , ,

”Föraktfullt och okunnigt”

Min ledare om nämndemannainstitutet igår fick en del gensvar. På ledarsidan i dag svarar jag på ett kritiskt brev:

Folin är inte ute på tunn is i sin bristande tilltro till medborgarnas kunskaper och omdöme, han har redan gått ner sig i sitt förakt för demokratiskt grundläggande principer om att respekten för lagarna och rätten att stifta lagar är fotad i allmän rösträtt och medborgarinflytande.

Ur mitt svar:

Regeringsformen stadgar att domstolarna ska vara självständiga, opartiska och inte påverkas av andra myndigheter eller politiska organ.
När de politiska partierna nominerar nämndemän – som oftast själva är partimedlemmar – finns en klar risk för ­politisk påverkan. Ett stort politiskt inslag i domstolarna är inte en garant för medborgarrätten, det är ett hot mot den.

Andra bloggar om , ,

Åldern är inte problemet

Med anledning av den höga medelåldern bland nämndemännen i våra domstolar skrev jag dagens ledare om problemet med nämndemanssystemet.

Även om det kan vara ett problem i vissa mål att nämndemännen är ålderstigna och som äldre därmed kanske har en sämre inblick i hur vissa saker fungerar – som fildelningstekniker för att ta ett aktuellt fall – så är inte den skeva rekryteringen av nämndemän det stora problemet.
Problemet är uppfattningen att det tillför ett mervärde att inte ha juridisk kompetens när man ska tillämpa juridiska regler på andra människors agerande.

Andra bloggar om , ,

Misslyckad planering av mjölkproduktionen

Dagens text utreder varför det inte går att tjäna pengar som mjölkbonde. Centerpartisten i mig har börjat ta över.

Den europeiska jordbruksmarknaden existerar inte. Det är ingen marknad, det är politik. I allt väsentligt är det inte särskilt mycket som skiljer den europeiska jordbrukspolitiken mot den ekonomiska planering som genomfördes i Sovjetunionen. Bönderna rättar sig efter centralt dikterade produktionsmål och även priserna fastställs på central nivå.

Andra bloggar om: , , , ,