Slöseriet, inte vinsterna, är problemet

Carin Jämtins populistiska förslag om vinsttak för välfärdsentreprenörer sågas i dagens ledare.

I Skolverkets rapport Mer kunskap för pengarna, den som under en kort period efter publiceringen för ett par år sedan drogs tillbaka efter kritik från dåvarande socialdemokratiske skolministern Ibrahim Baylan, kom fram till att friskolorna drevs effektivare än kommunala skolor. Med mindre resurser lyckades friskolorna alltså lära ut mer till eleverna än vad de kommunala skolorna förmådde.

Andra bloggar om , , ,