månadsarkiv: april 2007

Försäljningsargument

Faktisk händelse, ungefär tio minuter sedan (ur minnet):

Telefonförsäljare: Vi har en kampanj som riktar sig till unga män i Lund just nu. Vi skickar två par strumpor till dig gratis som är värda hundrafyrtio kronor och det finns inget framtida köptvång.
Johan: Det tyckte jag var dyra strumpor.
TF: Ja, men du får ju dem gratis.
J: Står ni för portot då?
TF: Nej, för de här strumporna får du betala portot, men för de strumpor vi skickar framöver bjuder vi på portot.
J: Men jag har inte lust att betala för en vara jag varken har sett eller efterfrågat.
TF: Så du kan inte tänka dig att lägga ut två tjugolappar för att få ett par strumpor värda hundrafyrtio kronor?
J: De är inte värda det för mig. Strumporna är bara värda så mycket som jag kan tänka mig att betala för dem. Ni hade lika gärna kunnat säga att de var värda hundrafyrtiotusen kronor.
TF: Javisst, men vi måste ju verka trovärdiga.
J: Om ni inte tror så pass mycket på er egen produkt att ni kan lägga ut två tjugolappar för att få mig att prova era strumpor och därefter prenumerera på dem så tycker inte jag att ni är trovärdiga.
TF: OK, jag beklagar.
J: Det gör inte jag.

Andra bloggar om: , ,

Psykoser

I stort sett alla jag pratat med som förespråkar en repressiv narkotikapolitik använder begreppet ”haschpsykos” som exempel på varför man inte kan tillåta cannabis-baserade preparat. Men existerar verkligen haschpsykosen? Jag letade upp ett par artiklar från vad jag anser vara någorlunda fristående forskargrupper (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Cannabisera.se anser jag exempelvis inte vara tillräckligt fria från sina respektive agenda).

Australiensiska National Drug & Alcohol Research Centre (NDARC) som är baserad på University of New South Wales anser inte det:

The prediction of the hypothesis that cannabis causes psychosis was not supported by the data on trends in the incidence of psychosis. There was no evidence that there has been an increase in the incidence of psychosis over the past thirty years of the magnitude predicted by the hypothesis. This suggests that cannabis use does not cause cases of psychosis that would not otherwise have occurred. ((Degenhardt, Hall, Lynskey, 2001; Comorbidity between cannabis use and psychosis: Modelling some possible relationships))

Artikel i Lancet av forskare vid Department of Primary Care and General Practice, University of Birmingham:

Available evidence does not strongly support an important causal relation between cannabis use by young people and psychosocial harm, but cannot exclude the possibility that such a relation exists. The lack of evidence of robust causal relations prevents the attribution of public health detriments to illicit drug use. In view of the extent of illicit drug use, better evidence is needed. ((Macleod J, Oakes R, Copello A, Crome I, Egger M, Hickman M, Oppenkowski T, Stokes-Lampard H, Davey Smith G, 2004; Psychological and social sequelae of cannabis and other illicit drug use by young people: a systematic review of longitudinal, general population studies))

Forskare i psykiatri från King’s College i London, publicerade i The British Journal of Psychiatry:

Very few heavy cannabis users (3%) went on to develop schizophrenia, suggesting that cannabis use may increase the risk for schizophrenia only among individuals already vulnerable to developing psychosis. ((Arseneault, Cannon, Witton, Murray, 2004; Causal association between cannabis and psychosis: examination of the evidence))

Den sista artikeln antyder att cannabis kan vara en bidragande orsak till psykos, om andra tyngre vägande orsaker också är närvarande. De klarlägger dock inte orsakssambandet. Korrelation implicerar inte nödvändigtvis kausalitet.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,