månadsarkiv: februari 2009

Idiotprotektionismen ökar

Thomas L Friedman i NY Times:

[…] the U.S. Senate unfortunately voted on Feb. 6 to restrict banks and other financial institutions that receive taxpayer bailout money from hiring high-skilled immigrants on temporary work permits known as H-1B visas.

De företag som tar emot bidrag får alltså inte anställa de mest kompetenta personerna för att hjälpa dem ur krisen. Smart.
(via Marginal Revolution)

Lögndetektorer och Streisandeffekten

2007 publicerade de två svenska fonetikforskarna Anders Eriksson och Francisco Lacerda en artikel, Charlantry in forensic speech science, i The International journal of speech, language and the law, som visade att två vanliga typer av lögndetektorer inte fungerar. Det handlar om LVA, Layered Voice Analysis och VSA, Voice Stress Analyzers. Företaget Nemesysco, som tillverkar en lögndetektor som använder LVA, pekades ut i artikeln och de blev jättearga och krävde att förlaget som publicerade artikeln skulle dra tillbaka den, vilket förlaget gick med på.
Det slutar naturligtvis inte här. I och med de arga protesterna från bluffmakarna Nemesysco inträdde Streisandeffekten. Artikeln, som bara hann läsas av de närmast sörjande inom fonetikforskningen, finns numera på Pirate Bay och har i och med rapporteringen i media fått mycket större spridning och uppmärksamhet än vad som vore fallet om Nemesysco hållt tyst. Det tackar vi för.

Andra bloggar om: , , , ,