månadsarkiv: juli 2010

Använd förnuft och känsla

Det slängs tusentals ton mat varje år. Men varför? Om det handlar dagens ledare i Svenska Dagbladet.

I viss mån är problemet förstås brist på kunskap hos konsumenterna. Enligt en annan undersökning som Konsumentföreningen Stockholm har utfört svarade en tredjedel av deltagarna att utgånget bäst före-datum var en viktig orsak till att de slängde mat. Men ”bäst före” betyder inte ”ruttet efter”.

Läs även andra bloggar om , , ,

Mycket snack, lite handling

I dag har jag en signerad ledare om Bono och U2s inställning till bistånd: alla ska vara med och hjälpa fattiga. Förutom Bono och U2.

Bono vägrar svara på frågor om han använder sina egna pengar för biståndsprojekt och när Irland införde ett tak på 250000 euro för skattefria royaltyintäkter 2006 flyttade U2 sitt bolag till Nederländerna för att undkomma Irlands bolagsskatt på 12,5 procent.

Läs även andra bloggar om , , ,

En försäkring ska vara en försäkring

I dagens Svenska Dagbladet skriver jag om varför avgifterna till de olika a-kassorna ska vara differentierade.

De olika avgifterna återspeglar idag i viss mån de skillnader som finns vad gäller risken att bli arbetslös och större sannolikhet för behov av a-kassa. Enligt författarna straffas exempelvis kulturarbetare och restaurangpersonal dubbelt – först genom högre avgift till a-kassan, därefter på grund av att risken att bli arbetslös är större.

Läs även andra bloggar om , ,

Bättre patientsäkerhet och lägre kostnader

I dagens Svenska Dagbladet skriver jag om hur sjukvården kan dra nytta av bättre journalsystem och både sänka kostnader och höja kvaliteten, samtidigt som läkemedelsindustrin får bättre information om läkemedels effekter på patienterna.

När ett läkemedel blivit godkänt och används på bred front är det svårt att kontrollera hur läkemedlen fungerar tillsammans med andra läkemedel och i andra patientgrupper än de ursprungliga referensgrupperna. Sveriges kommuner och landsting har nämligen ett stort antal olika journalsystem med olika uppbyggnad och det finns ingen gemensam standard för hur information om olika behandlingsresultat ska hanteras.

Läs även andra bloggar om , ,