Kategoriarkiv: Vetenskap

Om bensoylekgonin-testets tillförlitlighet

I söndags skrev jag lite om andra tänkbara förklaringar till att Ola Lindholms bensoylekgoninprov var positivt. Nu har jag hittat lite mer information om förklaringen att antibiotikan amoxicillin också kan ge upphov till bensoylekgoninförekomst i urin. Det är en artikel från Journal of Analytical Toxicology med det, tycker jag, missvisande namnet ”Failure of amoxicillin to produce false-positive urine screens for cocaine metabolite”.
Anledningen till att jag tycker att det är missvisande är följande:

  • I studien som beskrivs deltog 33 personer, som alla fick amoxicillin.
  • Två personer testade därefter positivt i fyra olika test för bensoylekgonin.
  • Tre personer hade förhöjda halter av bensoylekgonin, men inte tillräckligt för att betecknas som ett positivt prov (gränsen gick vid 150 ng/mL).

Av 33 personer hade alltså fem förhöjda halter av bensoylekgonin i urinen. Det är ungefär 15 procent. Nu är omfattningen av studien begränsad, men den som påstår att amoxicillin inte kan ge upphov till falska positiva testresultat för kokain får inget stöd här. Titeln på artikeln stämmer heller inte överens med författarnas sammanfattning:

Within the limitations of the study design, we conclude that amoxicillin is unlikely to produce false-positive urine screens for cocaine metabolites. (min markering)

Ja, enligt studien är sannolikheten att amoxicillin ger ett negativt testresultat för bensoylekgonin större än sannolikheten för ett positivt resultat. Men att ett prov som ska ta reda på om man har intagit en illegal substans har fel i femton procent av fallen, om man går på amoxicillin, känns inte särskilt rättssäkert. Särskilt inte när poliser skrattar åt den som ifrågasätter testresultaten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inte säkert att Ola Lindholm har ljugit

Idag skriver jag på Newsmill med anledning av reaktionerna på att Ola Lindholms urinprov innehöll bensoylekgonin. Förutom att ifrågasätta reaktionerna på slutsatsen att han måste ha tagit kokain för att testa positivt, nämner jag ett par andra möjliga orsaker till det positiva testresultatet. Vad jag däremot missade var en artikel i American Journal of Ophthalmology som testade om ögonbehandling med kokainbaserade preparat ger utslag i urinen. Vilket det gav:

CONCLUSIONS: Patients should be informed that their urine may test positive for cocaine, if assayed according to US federal guidelines and using the protocol employed in this study, up to 2 days after undergoing testing for Horner syndrome.

Eftersom Ola Lindholm säger att han hade en ögoninfektion vid tillfället för vilken han fick en ögonsalva, är det fullt möjligt att salvan var det som gjorde att provet blev positivt. Det går förstås inte att säga säkert utan att veta vilken salva Ola Lindholm använde, men att provet var positivt behöver alltså inte betyda att Ola Lindholm har intagit kokain.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Ont som för något gott med sig?

WHO har avblåst influensapandemin. Effekterna av WHO:s hantering av den nya influensan skriver jag om i dagens upplaga av Svenska Dagbladet.

Smittskyddsinstitutet bedömde att omkring 50 personer skulle dö av den nya influensan om ingen vaccinerades. 60 procent av svenskarna vaccinerades. Facit: 29 tragiska dödsfall. Vaccinationsprogrammet kostade drygt två miljarder kronor vilket värderar varje räddat liv till runt 100 miljoner kronor. Kunde samma resultat uppnåtts billigare?

Läs även andra bloggar om , ,

Kärnkraftsdebatten har stannat i 70-talet

Dagens ledare i Svenska Dagbladet handlar om kärnkraftsdebatten och varför argumenten som används är mer än tre decennier gamla.

Det man trott på i alla år håller inte alltid. Med fri forskning kommer teknologiska framsteg. Att inte ta till sig ny kunskap, utan förlita sig på den kunskap som var tillgänglig vid kärnkraftsomröstningen, är att bortse från trettio år av forskning. Inom vilket annat forskningsområde är det norm?

I valet i höst finns två tydliga alternativ. Alliansen vill att gamla uttjänta reaktorer ska kunna bytas ut mot modern teknik. De rödgröna vill ignorera flera decennier av forskning.

Läs även andra bloggar om , , , ,

Miljöpartiet och vetenskapen – igen

I rapporten Miljöpartiet – pekpinnar, vänstervridning och verklighetsflykt beskriver jag hur Miljöpartiet ignorerar vetenskapliga rön inom elkänslighet och mobiltelefoni. Ett område som inte togs upp i rapporten var Miljöpartiets inställning till så kallad alternativmedicin, i vetenskapliga sammanhang benämnt kvacksalveri.
I programmet Bakom Rubrikerna berättar Maria Wetterstrand att hon vill se ett register över utövare av alternativmedicin, för att ge människor möjlighet att välja bort oseriösa utövare. Jag har redan sammanställt en fullständigt komplett lista över seriösa utövare av alternativmedicin. Den återfinns nedan.

Lista över seriösa utövare av alternativmedicin:

     

Slut på listan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Miljöpartiet – pekpinnar, vänstervridning och verklighetsflykt

Det är lätt som väljare att bli förförd och förledd av Miljöpartiets retorik och politiska förslag, tills man börjar funderar på de faktiska konsekvenserna om förslagen genomfördes. Genom att betrakta Miljöpartiets förslag tillsammans och i ett större sammanhang framträder bilden av ett parti som vill bestämma i din och min vardag, som vill införa mer offentliga monopol och som ofta rör sig väldigt långt ifrån vanliga människors verklighet.

Jag och Andreas Vall har skrivit en rapport som granskar Miljöpartiets politik, Miljöpartiet – pekpinnar, vänstervridning och verklighetsflykt. Denna rapport redovisar ett antal förslag som MP lagt på nationell nivå och i våra storstäder. Sammantaget blir bilden tydlig: Miljöpartiet är ett parti som representerar ett systemskifte i svensk politik, ett systemskifte i allt annat än liberal eller borgerlig riktning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Miljöpartiet struntar i vetenskap

Miljöpartisten Peter Larsson skrev en motion (5.4) till Miljöpartiets kongress och argumenterade för att det synsätt som många miljöpartister har på radiosändare och strålning är felaktigt. Många miljöpartister är negativa till att fler sändare sätts upp, trots att det skulle minska strålningen och energiförbrukningen. Peter Larsson vill att Miljöpartiet ska agera för att avståndet mellan mobilbasstationerna ska minska.
Miljöpartiets partistyrelse besvarade motionen med att rekommendera avslag, trots att de erkände att Peter Larssons förklaring om signalutbredning och effekt var korrekt. Enligt Maria Wetterstrand, Peter Eriksson och de andra i partistyrelsen finns det nämligen ”andra faktorer som konstruktion och uppsättning av basstationer, e v [sic] hälsorisker samt obehag i närheten av stationer,e t c [sic] som gör att en högre täthet av basstationer totalt sett, blir negativa för befolkningen som helhet”.
Det är alltså viktigare att folk inte är oroliga, än att beslut fattas på vetenskapliga grunder och riktiga riskanalyser. Om detta handlar dagens ledare i Kvällsposten.

I Miljöpartiets presentation av sin politik på sin webbsajt står att ”kommunerna måste få möjlighet att utifrån miljöbalkens försiktighetsprincip stänga av mobilsändare när människors oro eller hälsoskäl kräver det.”
Miljöpartiet vill alltså hellre spela på människors oro än att göra något som bevisligen ger resultat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Köttklister är inget ofog

Eftersom Europaparlamentarikern Åsa Westlund (S) har fått igenom ett förslag om förbud av trombin (”köttklister”) i parlamentets miljöutskott försöker jag reda ut vari problemet med trombin består.

Det finns inga negativa hälsoaspekter av att äta sammanfogat kött. Proteinet trombin finns naturligt i blod och är livsviktigt för att stoppa blödningar. Allt kött vi äter innehåller trombin. Skillnaden är att trombin uppfyller en praktisk funktion i det sammanfogade köttet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Bruna miljövänner

I min examensartikel för Stureakademin redogjorde jag för repressiva och på andra sätt oliberala inslag i Miljöpartiets politik. Igår hade ekonomen Diane Francis en debattartikel i Expressen som går ett par steg längre: en ettbarnspolitik, likt den i Kina, måste införas för att klimatet och vår framtid ska säkras. Lyckligtvis gör Mattias Svensson en bra insats i sitt genmäle i dagens upplaga av Expressen.

Francis är inte ensam i sin beundran för diktaturers repressiva, planerande och kontrollerande politik. För bara några dagar sedan förklarade meteorologen Pär Holmgren i tv-programmet ”Korseld” att det största hindret för klimatpolitiken är allmänna, demokratiska val. Dem ville han avskaffa.

Andra bloggar om: , , , , ,