månadsarkiv: april 2010

Enpartistaden

Nu har Enpartistadsrapporten om Malmö släppts och på sajten enpartistaden.se har den löpande rapporteringen kommit igång. Inför förra valet drev Maria Rankka och Fredrik Segerfeldt enpartistaten.se och även den här gången är det Fredrik Segerfeldt som skriver. Läs rapporten om Malmö, läs bloggen och fundera på om du har något tips på maktmissbruk och korruption i din kommun som du kan tipsa om.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Köttklister är inget ofog

Eftersom Europaparlamentarikern Åsa Westlund (S) har fått igenom ett förslag om förbud av trombin (”köttklister”) i parlamentets miljöutskott försöker jag reda ut vari problemet med trombin består.

Det finns inga negativa hälsoaspekter av att äta sammanfogat kött. Proteinet trombin finns naturligt i blod och är livsviktigt för att stoppa blödningar. Allt kött vi äter innehåller trombin. Skillnaden är att trombin uppfyller en praktisk funktion i det sammanfogade köttet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Lite snabbtåg – mycket pengar

Den rödgröna oppositionens infrastrukturpaket fick mig att utbrista ”för lite, för sent!

Eftersom Göteborg-Stockholm enligt Miljöpartiet är den sträcka som vi flyger mest på så ingår naturligtvis den sträckan i oppositionens nya infrastrukturpaket. Inte? Men sträckan Malmö – Stockholm kommer väl i alla fall få höghastighetsjärnväg? Inte det?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Knocka ut presstödet

Dagens ledare tar sin utgångspunkt i att den nationaldemokratiska tidningen Nationell Idag har beviljats presstöd.

I presstödsförordningen står det faktiskt svart på vitt att ”presstödsnämnden får vid tillämpningen av denna förordning inte ta hänsyn till vare sig tidningens politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor”. Syftet med det är att staten inte ska styra nyhetsrapportering och opinionsbildning. Medierna ska kunna vara obekväma utan att riskera repressalier från staten.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

En våt dröm för skivindustrin

Dagens ledare i Kvällsposten handlar om det publicerade förhandlingsdokumentet om Acta.

Innehållet i dokumentet som publicerades är dock inget steg mot ökad öppenhet i EU eller världen. Det enda som kommer att öppnas om det slutgiltiga avtalet liknar förhandlingsdokumentet är turisters resväskor, datorer och mp3-spelare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Klassisk socialdemokratisk skattehöjning

Socialdemokraterna i Lund och Region Skåne tror att mer pengar är universallösningen för bättre kvalitet inom vård, skola och omsorg och vill därför höja skatten med en krona efter valet. I dagens Kvällsposten försöker jag förklara varför det inte kommer få avsedd effekt.

Problemen som finns inom välfärdssektorn i Lund beror alltså inte på brist på pengar. Mer pengar kanske kan ge en aning bättre resultat, men genom att använda pengarna mer effektivt kan kvaliteten höjas och kostnaderna ändå sjunka.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Mindre styrning – bättre beredskap

Dagens ledare handlar om hur askmolnet från Eyjafjallajökull påverkar vår vardag och hur vi hanterar det.

Väntade och oväntade problem dyker upp med jämna mellanrum. Att, som Miljöpartiet vill, förbjuda flygtrafik inom Sverige söder om Sundsvall eller att ignorera utbyggnadsbehov av vägnätet med motiveringen att människor ska åka tåg i stället leder till sämre beredskap när problemen väl inträffar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Regeringen tar inte tag i problemen

Dagens ledare handlar om ungdomsarbetslösheten och regeringens ovilja att pröva nya metoder.

En av skillnaderna mellan dansk och svensk arbetsmarknad är villkoren för uppsägning. I Danmark är det lättare att bli av med sitt jobb, men av just den anledningen är det också lättare att få ett jobb; en arbetsgivare som lättare kan rätta till felrekryteringar är mer benägen att anställa oprövade ungdomar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Tuffa hinder för frihandelsvän

Dagens ledare handlar om handelsminister Ewa Björling och hennes kamp mot protektionism.

Ewa Björling är nog den minister som är mest tydlig med sin ideologiska ståndpunkt. Hennes blogg heter Frihandelsministern, som hon även vill ha som jobbtitel.
Tyvärr har hon varit väldigt osynlig och frågan är också hur mycket hon lyckas åstadkomma konkret egentligen.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Slitna lok och sliten politik

I dagens Kvällsposten skriver jag kort om Socialdemokraternas två utspel igår: deras fyra mål och vallokomotiven.

Nu när jag kollade upp länken till Socialdemokraternas sida om vallokomotiven ser jag att man har lagt till Anneli Hulthén, kommunalråd i Göteborg, längst ner. Hennes namn stod inte med där igår och hon var inte heller med på presentationen av vallokomotiven. Har hon inkluderats för att jämna ut könsfördelningen, eller kanske för att få med åtminstone en person som inte var minister i Göran Perssons regering?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,