månadsarkiv: juli 2008

Vems fel är det?

Det blir mer FRA. I dag kan man läsa om min syn på FRA:s JK-anmälan av Henrik Alexandersson.

Enligt FRA är alltså Sveriges säkerhet i fara på grund av att minst tolv år gammal överskottsinformation – sådan information som åtminstone enligt den nya lagen ska förstöras omgående – har läckt ut från FRA. Det faktum att det nu är känt hur FRA läcker som ett såll kan i och för sig vara en säkerhetsrisk, men det var känt redan innan Henrik Alexandersson publicerade det aktuella dokumentet.

Andra bloggar om: , ,

Uppsamling och citat

Jag kom på att jag har glöm att länka till mina ledare i lördags och måndags. I lördags handlade min text om FN:s utvecklingsprogram UNDP och en rapport om företagande i utvecklingsländer.

FN:s globala utvecklingsprogram, UNDP, publicerade nyligen en rapport med femtio exempel på entreprenörsskap i utvecklingsländer. Det gemensamma för de femtio fallen är att de alla är vinstdrivande företag som engagerar fattiga människor, både som producenter och konsumenter. Ökat företagande i utvecklingsländer gör alla rikare, framför allt de allra fattigaste.

Måndagsledaren handlade om hur bloggare och alternativa nyhetsmedier påverkar medierapporteringen. Texten skrevs i fredags, men det finns redan nyare exempel i form av anmälan av Henrik Alexandersson till JK och rapporteringen kring den.

Istället för att knyta näven i fickan och acceptera refuseringen skickade John McCains stab artikeln vidare till Matt Drudge, som driver webbsajten Drudge Report, mest känd för att ha avslöjat Monica Lewinsky-skandalen 1998. Drudge publicerade John McCains text och förklarade varför. Som på en given signal tog de stora amerikanska kabelkanalerna CNN, Fox och MSNBC upp McCains artikel. I och med det fick John McCains artikel mycket mer uppmärksamhet än den hade fått om New York Times hade publicerat den direkt.

Idag blev jag dessutom citerad i Ekots tidningskrönika igen. Dagens text handlar om skattefridagen.

Den 29:e juli blir den första dagen som man får behålla hela sin lön. När skattefridagen inträffar varierar med skatterna på arbete och ens faktiska inkomst, men sedan 2006 har skattefridagen för den genomsnittlige löntagaren flyttats fram ett par dagar. Då var den åttonde augusti den första skattefria dagen.

Andra bloggar om: , , , ,

OBS! Hemligt!

Henrik Alexandersson blev tydligen anmäld till justitiekanslern av FRA för att han publicerade ett hemligt dokument. Som så många andra vill jag också bli anmäld och publicerar härmed också dokumentet. Jag har dessutom skickat ett mail till FRA och påtalat följande:

Jag har uppmärksammat att någon på bloggen https://folin.nu/blog publicerat en sida av en hemlig handling som har sitt ursprung hos FRA, se hemlig bilaga. Handlingen är hos FRA en allmän handling som i sin helhet är hemlig enligt 2 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100). Det inträffade förefaller ha kopplingar till den anmälan som gjorts till Datainspektionen i maj i år (Datainspektionens dnr 451 770-2008). Förfarandet torde utgöra ett yttrandefrihetsbrott.

Rättstavningsdelen i Mac OS X känner förresten inte till ordet yttrandefrihetsbrott.

Andra bloggare: Louise P | Erik Hultgren | Wille Faler | CLK Aqurette, med flera

Andra bloggar om: , , , , ,

Ingvar Åkesson virrar bort sig

Min text idag handlar om två saker i FRA-debatten. Dels att FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson är den enda som försvarar lagen, något som regeringen rimligtvis borde göra ty Åkesson är endast en tjänsteman. Den andra delen bemöter de exempel på bra saker FRA har gjort de senaste 20 åren som kommit fram på sistone.

Om vi bortser från att det är en statstjänsteman och inte försvarsminister Sten Tolgfors eller någon annan ansvarig politiker som sköter försvaret av FRA så kommer vi till de argument som framförts de senaste dagarna. Ingvar Åkesson tar upp fyra fall där FRA ska ha spelat en stor roll. Sanningshalten i det Åkesson skriver går dock inte att kontrollera; all information är hemligstämplad.

Andra bloggar om: , ,

Matlandet Sverige

Om jordbruksminister Eskil Erlandssons vision för Matlandet Sverige handlar dagens ledare.

Det finns ett par detaljer i satsningen som verkar vara nyttiga, bland annat arbetet för att underlätta småskalig slakt genom minskade kostnader för inspektioner, som slår hårdast mot de små producenterna. På det stora hela verkar det dock som att ivern att få de önskade resultaten har gjort att den politiska ingenjörskonsten har fått för mycket inflytande.

Andra bloggar om: , , ,

Utpressning och dålig publicitet

Dagens text handlar om utpressning och vikten av att sköta sponsoravtal ordentligt.

[…] eftersom McDonalds­ är en av sponsorerna för U21-EM kräver det europeiska fotbollförbundet Uefa att Max ska hålla stängt under de dagar matcherna spelas, samt att alla företagets skyltar ska täckas över.
Max vägrade, men efter samtal med Borås kommun sade man sig vara beredd att hålla stängt under ett par timmar före, under och efter matcherna, vilket skulle ge ett uppskattat intäktsbortfall på en halv miljon kronor. Uefa tackade nej.

Andra bloggar om: , , , ,

Att lära av historielösheten

Om att det inte går att lita på att myndigheter sköter sig handlar dagens text.

Nu har det avslöjats att minst 103 svenskar, däribland två före detta lärare i Trosa, har haft FRA:s ögon på sig och fått uppgifter om sina förehavanden registrerade. Den gemensamma nämnaren för många av personerna på listan är att man vid något tillfälle har haft någon form av kontakt med någon person eller något företag i Ryssland. Låter det suspekt? Det är det, men inte på det sätt FRA vill göra gällande.

Andra bloggar om: , , ,

Musiker måste också pensionsspara

Med anledning av Europeiska kommissionens förslag om en förlängning av upphovsrätten för inspelningar från 50 till 95 år skrev jag en text om pensionssparande.

När en musiker klev in i en inspelningsstudio på 50- eller 60-talet så visste han eller hon om att verket skulle vara skyddat av upphovsrätten i femtio år. Det innebär ganska gott om tid att planera och spara undan pengar till sin pension. För vanliga människor är detta inget konstigt. Om man vill ha mer än den grundnivå som man är garanterad för att man har betalat skatt under ett arbetsliv, då får man också lägga undan en del själv.

Andra bloggar om: , , ,

Pridefestival i EU-länderna

EU-parlamentarikern Christofer Fjellner har gjort en fotoutställning med bilder från Pride-festivaler i EU-länderna, vilket dagens text tar upp.

Europaparlamentet upplåter plats i parlamentsbyggnaderna åt ett begränsat antal utställningar per ledamot och mandatperiod, så det är glädjande att se att Christofer Fjellner använder informationspengarna och utställningsplatsen för att synliggöra hur mänskliga rättigheter, som mötes- och yttrandefrihet, kränks runt om i Europa – i stället för att göra reklam för Dalarna eller skogsindustrin i Sverige, som andra svenska ledamöter har gjort tidigare.

Andra bloggar om: , , ,