Knocka ut presstödet

Dagens ledare tar sin utgångspunkt i att den nationaldemokratiska tidningen Nationell Idag har beviljats presstöd.

I presstödsförordningen står det faktiskt svart på vitt att ”presstödsnämnden får vid tillämpningen av denna förordning inte ta hänsyn till vare sig tidningens politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor”. Syftet med det är att staten inte ska styra nyhetsrapportering och opinionsbildning. Medierna ska kunna vara obekväma utan att riskera repressalier från staten.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,