månadsarkiv: april 2010

Le inte, du är i bild

Måndagens ledare i Kvällsposten handlar om kameraövervakningens effektivitet, med anledning av att Länsstyrelsen i Skåne har beviljat kameraövervakning av Möllevångstorget igen.

Rapporten visade att ingen minskning av antalet anmälda våldsbrott hade skett. Enligt Brå:s utredare Madeleine Blixt fungerar kameraövervakning bäst på parkeringsplatser. Där sker planerade brott på ett koncentrerat område och det är framför allt stölder av eller i bilar det rör sig om. Våldsbrott utförs å andra sidan oftast impulsivt under påverkan av alkohol. Då spelar kameraövervakningen ingen roll.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Varning för matlarm

Söndagens ledare i Kvällsposten handlar om matforskning och matens klimatpåverkan.

När FN-organet FAO för några år sedan presenterade en sammanställning av storleken på de mänskligt genererade växthusgaserna hävdade man att köttproduktionens andel var 18 procent och därmed värre än alla transporters utsläpp. Nu har FAO tagit tillbaka siffrorna, eftersom man hade räknat in alla delkomponenter som markröjning, gödselproduktion med mera, men inte gjort detsamma för transporterna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Ansvaret ligger på bägge parter

I dagens Kvällsposten skriver jag hur det borde gå för den stämningsansökan som sex trädgårdsanläggare lämnat in till Helsingborgs tingsrätt. De stämmer både fackförbundet Kommunal och arbetsgivareorganisationen Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet för att granskningsavgifter ingick i kollektivavtalen som gällde till 2007.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Mer pengar är inte lösningen

I dagens ledare i Kvällsposten funderar jag kring varför länsstyrelserna förra året genomförde hälften så många djurskyddsinspektioner som kommunerna gjorde året innan, när ansvaret för tillsynen låg på kommunerna.

Men med samma resurstilldelning till länsstyrelserna totalt sett borde antalet årsarbetskrafter eller antalet inspektioner ligga åtminstone i närheten av resultaten för tidigare år, även om man hade kunnat vänta sig att variationen mellan länen var stor. Snedvridningen av resurserna kan således inte förklara nedgången.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Skapa resurser – eller bara fördela dem?

I dagens Kvällsposten har jag en krönika om lösningar på problem med begränsade resurser. Ska man ransonera det som finns, eller försöka skapa mer? Jag hävdar att ransonering är ett alltför vanligt svar.

Nu för tiden förs samma sorts resonemang som Malthus och Ehrlich förde, fast även inom andra områden. Dåligt fungerande system med kvoter används inom större delen av fiskerinäringen i EU, trots att lösningar som överförbara fiskerätter används med gott resultat i bland annat Island, Japan och Nya Zeeland.

Andra bloggar om: , , ,

Integration – via betalkort

Dagens ledare i Kvällsposten handlar om integrationen mellan svenskar och danskar.

Dankort har i det närmaste haft monopol på betalning med kort i Danmark och för att kunna få ett Dankort behöver man ha ett danskt bankkonto.
Det har ökat svårigheterna för svenskar att göra inköp i Danmark. Nu går det dock att se en förändring från oväntat håll:

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,