Mer pengar är inte lösningen

I dagens ledare i Kvällsposten funderar jag kring varför länsstyrelserna förra året genomförde hälften så många djurskyddsinspektioner som kommunerna gjorde året innan, när ansvaret för tillsynen låg på kommunerna.

Men med samma resurstilldelning till länsstyrelserna totalt sett borde antalet årsarbetskrafter eller antalet inspektioner ligga åtminstone i närheten av resultaten för tidigare år, även om man hade kunnat vänta sig att variationen mellan länen var stor. Snedvridningen av resurserna kan således inte förklara nedgången.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,