Mer frihet under resten av året

I dag är det Skattefridagen, instiftad av av Skattebetalarna, och om den handlar dagens ledare.

För att kunna återföra makten över den egna livssituationen till medborgarna måste statens åtaganden minskas. Staten sysslar inte enbart med rättsväsende, utbildning och omsorg. Nämnden för hemslöjdsfrågor, Statens biografbyrå och partistödet är bara några av de utgiftsposter som utan vidare borde kunna strykas utan att kompenseras på annat sätt.

Andra bloggar om , ,