”Föraktfullt och okunnigt”

Min ledare om nämndemannainstitutet igår fick en del gensvar. På ledarsidan i dag svarar jag på ett kritiskt brev:

Folin är inte ute på tunn is i sin bristande tilltro till medborgarnas kunskaper och omdöme, han har redan gått ner sig i sitt förakt för demokratiskt grundläggande principer om att respekten för lagarna och rätten att stifta lagar är fotad i allmän rösträtt och medborgarinflytande.

Ur mitt svar:

Regeringsformen stadgar att domstolarna ska vara självständiga, opartiska och inte påverkas av andra myndigheter eller politiska organ.
När de politiska partierna nominerar nämndemän – som oftast själva är partimedlemmar – finns en klar risk för ­politisk påverkan. Ett stort politiskt inslag i domstolarna är inte en garant för medborgarrätten, det är ett hot mot den.

Andra bloggar om , ,