Kategoriarkiv: Juridik

Tomma tunnor skramlar mest

Jag har åter pratat med Jeanette Gustafsdotter som är VD på Mäklarsamfundet, och som har agerat på uppdrag av Per Karlqvist på mäklarfirman Husera i Lund. Hon meddelade att Per Karlqvist inte längre har för avsikt att göra en polisanmälan. Jag erbjöd Per Karlqvist att skriva ett gästinlägg (mot ersättning, ungefär det belopp som bland annat Second Opinion tar) där han skulle kunna försvara eller förklara sitt agerande. Han tackade senare nej via sms. Det verkar därmed för tillfället som att vi har gjort en halvhalt. Vi är tillbaka i situationen som rådde innan Mäklarsamfundet kontaktade mig, med den skillnaden att den här bloggen har fått rätt mycket större uppmärksamhet än tidigare.
I stapeldiagrammet nedan (klicka för större bild) kan man se hur trafiken till bloggen ökade dagarna efter att inlägget om polisanmälan publicerades.
Relativa besökssiffror 14-20 december 2009

 
Tonen från Jeanette Gustafsdotter har förändrats betydligt sedan i torsdags när vi pratades vid första gången. Då upplevde jag den som väldigt aggressiv och det verkade uppenbart att syftet var att jag skulle bli skrämd av tanken på att bli polisanmäld. Idag hade vi en mycket bättre dialog där hon tog tillbaka det hon sagt tidigare. Jag hyser inget agg mot henne personligen; hon har agerat på uppdrag av en av sina medlemmar och det skötte hon inte särskilt bra, som vi har märkt. Hon har fått en ordentlig crash course i hur sociala medier och bloggvärlden fungerar de senaste dagarna, och förhoppningsvis kommer hon ta det med sig i sitt arbete med Mäklarsamfundet. Annars lär jag få chansen att återkomma.
Vilket för mig till situationen med Husera, som ju inte har förändrats. Jag anser att Mäklarsamfundet och Jeanette Gustafsdotter är ute ur bilden nu, men ännu har inget svar kommit från Per Karlqvist varför han behandlar sina kunder som han gör. Tills han gör det kommer jag att fortsätta nagelfara Husera och varna potentiella kunder för vilken risk man tar när man anlitar dem.

Andra bloggar om: , ,

Polisanmälan i julklapp

För en stund sedan blev jag uppringd av Mäklarsamfundets VD Jeanette Gustafsdotter. Hon hade synpunkter på mitt inlägg om Huseras bemötande av sina kunder. För att tala klarspråk: inlägget ska tas bort, annars väntar en polisanmälan för förtal eller brott mot personuppgiftslagen. Hon sade dock ingenting om huruvida hon anser att Huseras mäklare följer god mäklarsed. Om Mäklarsamfundet anser att Husera har agerat korrekt är frågan om det är en kvalitetsstämpel att en mäklare är medlem i Mäklarsamfundet. Det är tydligen viktigare att försöka tysta de som påvisar problem i mäklarbranschen än att läxa upp de mäklare som ger mäklarbranschen dåligt rykte. Om Husera eller Mäklarsamfundet tror att hot om polisanmälan fungerar för att tysta den här rösten tror de fel. Jag tänker göra mitt yttersta för att få igång en Streisand-effekt av det här. Mer oväsen tack!

Nåväl, eftersom mitt inlägg fortfarande ligger kvar här på bloggen antar jag att Mäklarsamfundet eller Husera kommer polisanmäla mig för förtal eller brott mot personuppgiftslagen inom kort. Det blir min första i så fall, så vitt jag vet. Spännande!

Andra bloggar om: , , , , , ,

Föreningsfriheten för poliser är inte hotad

Frågan om poliser kan sitta i ledningen för kommunernas socialnämnder har aktualiserats efter att tre poliser i Västerbotten ombetts att avgå från sina nämnder. Om föreningsfrihet och lagar som står emot varandra handlar gårdagens ledare.

Att poliser inte skulle kunna engagera­ sig politiskt, och att polis­myndighetens ­besked därför skulle strida mot grundlagen­, är inte aktuellt här. ­Poliserna har inte ­uppmanats att gå ur sina partier eller ­andra eventuella förtroende­uppdrag. Det handlar­ enbart om att det inte är lämpligt att sitta i  ledningen­ av en social­nämnd där sekretess­belagd ­information om ­begångna brott kan komma fram när man som ­polis har rapporterings­skyldighet.

Andra bloggar om: , , ,

Populära tjänster ökar risken för censur

Med anledning av Spotifys popularitet hos både musikindustrin och konsumenter, samt tillbakadragandet av Bob Dylan-katalogen hos Spotify och Orwell-e-böckerna hos Amazon, handlar dagens ledare om riskerna med att företag kan radera musik och böcker som vi tror att vi har kontroll över och rätt till.

För de flesta är detta inget stort problem. Alla tycker inte om Bob Dylan och har man redan läst George Orwells böcker kanske man inte köper e-boksversionen. Risken är däremot att det är den här typen av centraliserad kontroll av innehåll som kommer dominera i framtiden.

Andra bloggar om: , , , , , ,

”Föraktfullt och okunnigt”

Min ledare om nämndemannainstitutet igår fick en del gensvar. På ledarsidan i dag svarar jag på ett kritiskt brev:

Folin är inte ute på tunn is i sin bristande tilltro till medborgarnas kunskaper och omdöme, han har redan gått ner sig i sitt förakt för demokratiskt grundläggande principer om att respekten för lagarna och rätten att stifta lagar är fotad i allmän rösträtt och medborgarinflytande.

Ur mitt svar:

Regeringsformen stadgar att domstolarna ska vara självständiga, opartiska och inte påverkas av andra myndigheter eller politiska organ.
När de politiska partierna nominerar nämndemän – som oftast själva är partimedlemmar – finns en klar risk för ­politisk påverkan. Ett stort politiskt inslag i domstolarna är inte en garant för medborgarrätten, det är ett hot mot den.

Andra bloggar om , ,

Åldern är inte problemet

Med anledning av den höga medelåldern bland nämndemännen i våra domstolar skrev jag dagens ledare om problemet med nämndemanssystemet.

Även om det kan vara ett problem i vissa mål att nämndemännen är ålderstigna och som äldre därmed kanske har en sämre inblick i hur vissa saker fungerar – som fildelningstekniker för att ta ett aktuellt fall – så är inte den skeva rekryteringen av nämndemän det stora problemet.
Problemet är uppfattningen att det tillför ett mervärde att inte ha juridisk kompetens när man ska tillämpa juridiska regler på andra människors agerande.

Andra bloggar om , ,

Om gratis kultur

Karl Malmqvist fortsätter sina funderingar kring Piratpartiet och dess sympatisörer med funderingen att ”[…] det rör sig om en synnerligen heterogen grupp människor som febrilt försöker rationalisera sina egna nöjen och hitta på allehanda anledningar att få ha kvar möjligheten att ’gratis’ ta del av andras produktion”. Jag vill först tacka Karl Malmqvist för att han har hjälpt mig ur min bloggdvala. Tack, Karl 🙂

För mig handlar det inte om gratis kultur, även om en del pp-väljare antagligen resonerar så. Möjligheten att fildela även upphovsrättsskyddat material utan tillstånd relativt fritt kommer av att staten och särintressen inte ska ha rätt att övervaka allt vi gör bara för att det går. Bara för att det är relativt riskfritt (straffmässigt åtminstone) att köra bil för snabbt betyder inte att det är friheten att köra hur snabbt man vill som är anledningen till att vi inte ska ha övervakningskameror i varje gathörn och var hundrade meter på motorvägen. Möjlighet till ringa lagöverträdelser kommer av att vi ska behålla en rättsstat med mänskliga rättigheter värda namnet.

Sedan tycker jag att det är orimligt att ta betalt för framställning av exemplar när marginalkostnaden för exemplarframställning är noll. Inom andra områden uppmuntrar vi, och försöker sträva efter, perfekt konkurrens.

Andra bloggar om: , ,

Rättsväsendet får inte ens misstänkas

Som jag tidigare berättat deltar jag för tillfället i Stureakademin, Timbros utbildningsprogram (”Dagens talanger. Morgondagens tankar”; det låter som jag det). Inför vår tredje helgträff fick vi i uppgift att skriva en ledare om valfritt ämne som varit aktuellt den gångna veckan. Jag valde – vilket säkerligen även flera andra deltagare har gjort – utvecklingen i Pirate Bay-rättegången och frågan kring rådmannen Tomas Norströms jävsituation.

Efter tingsrättens fällande dom mot personerna bakom fildelningssajten the Pirate Bay förra fredagen har det uppdagats att tingsrättens ordförande i målet, rådmannen Tomas Norström, är engagerad i två föreningar som arbetar med upphovsrättsfrågor på olika vis. Dessa är Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU), där Norström är medlem och Svenska föreningen för industriellt rättsskydd (SFIR), där Norström sitter i styrelsen. SFU beskriver sig själva som en ”mötesplats för kvalificerade upphovsrättsliga diskussioner” och tar officiellt inte ställning i lagstiftningsfrågor; man svarar exempelvis inte på remisser. Däremot är även tre av målsägarnas representanter i Pirate Bay-rättegången medlemmar i föreningen och en av dessa, advokaten Monique Wadsted, är dessutom kollega med Norström i Stiftelsen för internetinfrastruktur, där båda arbetar extra. SFIR, där Norström sitter i styrelsen, har varit remissinstans för lagförslag om patent och upphovsrätt och arbetar för att ytterligare stärka patent- och upphovsrätten.

En av nämndemännen som skulle delta i Pirate Bay-rättegången är medlem i Föreningen Svenska Tonsättare. Nämndemannen tog själv beslutet, efter inrådan av Norström, att avstå från att delta i rättegången på grund av risken för att misstanke om jäv skulle uppstå. Att Norström i det skedet inte inser att hans egna engagemang skulle kunna väcka samma misstankar är anmärkningsvärt.

Det upphovsrättskritiska nätverket Piratbyrån, som startade och drev the Pirate Bay innan det blev en separat verksamhet, kallade redan innan rättegången startade hela processen för Spectrial, en sammanfogning av orden spectacle (spektakel) och trial (rättegång). Piratbyrån menar att rättegången och händelserna kring den kan liknas vid en teaterföljetong. För Piratbyrån och en stor del av ungdomsgenerationen, som Fredrik Reinfeldt innan valet 2006 lovade att man inte skulle jaga, har åtalet mot the Pirate Bay hela tiden setts som en politisk rättegång. Det är den idealistiska ungdomen mot en kapitalstark upphovsrättsindustri och det råder knappast någon brist på dramatik för att kunna se det som en politisk teater. När märkliga saker inträffar, som när åklagaren efter nästan tre års förberedelser kände sig tvungen att stryka en av de viktigaste åtalspunkterna i rättegångens inledande skede, förstärks naturligtvis uppfattningen att det mest är en teaterföreställning. När åklagaren gör misstag uppfattas det mest som en fars och kaxiga kommentarer från de åtalades bidrar ytterligare till den uppfattningen.

När en stor del av ungdomsgenerationen inte längre ser en rättegång som ett sätt att ta reda på om någon har begått ett brott utan som politisk förföljelse gäller det att vara extra noga med att göra allting på rätt sätt. Oavsett om Norströms medlemskap i SFU och SFIR påverkat tingsrättens dom eller ej är blotta misstanken om att så har skett allvarlig. Det kan i förlängningen leda till att respekten och förtroendet för rättssamhället – och domstolarnas upprätthållande av det – riskerar att nötas bort. Då är det inte längre en komedi eller fars – då är det en tragedi.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Fildelning är inte häleri

Anders Birkeland på GF Studios håller fast vid ”fildelning är stöld”-resonemanget och har tydligen polisanmält ett par sajter (däribland Pirate Bay) för häleri. Det faktum att Pirate Bay inte har sålt eller erbjudit den stulna masterversionen av Rallybrudar torde medföra att fallet läggs ner omedelbums eftersom brott inte kan styrkas. Det pedagogiska problemet med att förklara varför fildelning inte har något med stöld att göra återstår dock.
Tyvärr ger jag väl Anders Birkeland och GF Studios mer uppmärksamhet än vad de förtjänar bara genom att skriva det här inlägget. Var det någon som såg Rallybrudar?

Andra bloggar om: , ,

Från avdelningen för nyspråk

Ett delbetänkande i polismetodutredningen (SOU 2009:001), En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen presenteras på fredag. Svenska Dagbladet skriver om några av direktiven till utredaren, bland annat att ”utredaren ska ’utgå’ från att polisen ska få möjligheten att begära ut uppgifterna även vid brott där straffet bara är böter”.
Alla människor begår ibland brott där straffet är böter. Fortkörning, svartarbete eller mailande av skojiga (upphovsrättsskyddade) bilder till vännerna är något som i princip alla håller på med. Kanske inte alla tre, men något av det. Dessutom finns det en hög med ringa brott kvar. Folk kommer fortsätta med dessa aktiviteter även om polisen får nya befogenheter, men det finns inte en chans att polisen kommer kunna utreda brotten på grund av de enorma resurser som skulle krävas. Resultatet blir godtycklighet.

Andra bloggar om: , , ,