Föreningsfriheten för poliser är inte hotad

Frågan om poliser kan sitta i ledningen för kommunernas socialnämnder har aktualiserats efter att tre poliser i Västerbotten ombetts att avgå från sina nämnder. Om föreningsfrihet och lagar som står emot varandra handlar gårdagens ledare.

Att poliser inte skulle kunna engagera­ sig politiskt, och att polis­myndighetens ­besked därför skulle strida mot grundlagen­, är inte aktuellt här. ­Poliserna har inte ­uppmanats att gå ur sina partier eller ­andra eventuella förtroende­uppdrag. Det handlar­ enbart om att det inte är lämpligt att sitta i  ledningen­ av en social­nämnd där sekretess­belagd ­information om ­begångna brott kan komma fram när man som ­polis har rapporterings­skyldighet.

Andra bloggar om: , , ,