Splittrad allians?

När man hör en del röster i den politiska debatten får man intrycket av att den borgerliga alliansen är splittrad och inte kan komma överens. Till skillnad mot ett enat vänsterblock? Vänsterpartiet framför krav till regeringen, och hotar i en del fall att fälla regeringens propositioner om v inte får igenom sin politik. Samtidigt gör de borgerliga partierna vad de kan för att enas kring en gemensam politik.