Pedofiler vill ha gratis tågresor

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter rapporterar om att ett nytt parti grundats i Nederländerna av pedofiler. Ett av målen är att sänka åldersgränsen för sex från sexton till tolv år.
Bloggosfären moralpanikchockrasar för att en grupp personer med underlig sexualdrift använder sin yttrande- och föreningsfrihet. Det finns ett väldigt enkelt sätt att undvika att de får makt i parlamentet: rösta inte på dem.

Ett problem som jag kan se är att de i ett par andra sakfrågor har åsikter som vanliga människor kanske sympatiserar med, bland annat ytterligare narkotikaliberalisering och fria tågresor. Själv tycker jag att offentlig nakenhet låter intressant.

Svd.se:

Högerpolirtikern [sic] Geert Wilders har nu bett regeringen att undersöka om ett parti med ”sådana sjuka idéer” ska tillåtas.

Min åsikt är att det bör undersökas om sjuka idéer om att förbjuda partier ska tillåtas.