Rajraj smiskar Berit Andnor

Från Riksdagens protokoll.

Fredrik Reinfeldt:
”[…] När jag läser upp det svar som Pär Nuder gav till Per Bill – det var nämligen Pär Nuder som fick svara på interpellationen – och det är fråga om nära nog ordagranna formuleringar om att det inte är det enskilda statsrådets svar som spelar roll utan det är fråga om ett kollektivt beslutsfattande, då kallar Berit Andnor det befängt. Du tycker att Pär Nuders svar till Per Bill var befängt. Det var det synsätt som den socialdemokratiska regeringen använde för att förklara varför Göran Persson lämnade över 117 interpellationer på andra statsråd. Jag har svarat på 2 av 12. Berit Andnor försöker göra en poäng av att jag har stora problem med att svara för mitt agerande. Jag tror att du är ensam i hela Sverige om att inte se kopplingen till att det visst spelar roll hur Göran Persson har behandlat detta tidigare och att det aldrig bekymrade socialdemokratin vid ett enda tillfälle.”

Andra bloggar om: , , ,