Internet som miljöhot

IDG rapporterar kort om en rapport från Gartner om att de servrar och övrig utrustning som utgör Internet förbrukar mer energi än flyget. Menar man att energiåtgången i joule eller wattimmar är lika stor eller menar man att miljöpåverkan är lika? Om energiåtgången är densamma så är det förledande att hävda att energipåverkan är samma. De flesta servrar drivs inte med ström genererad av jetturbiner med flygbränsle.

Om man anser att miljöpåverkan är densamma, i form av utsläpp av växthusgaser från elkraftverken, så blir frågan en annan: Hur mycket energi hade krävts för att samhället skulle fungera om internet inte hade funnits? Datorer förbrukar energi, självklart, men vad är alternativet? Utan exempelvis e-post hade Posten haft mycket mer att göra, större och fler bilar hade krävts för att köra omkring med fakturor och annan korrespondens. Deklaration via internet sparar mycket papper (och energi) jämfört med för ett par år sedan när folk satt i bilköer för att ta sig till Skattemyndigheten och lämna in sin bunt med papper.

Internet är ett fantastiskt sätt att spara energi och är inget miljöhot. För de som inte förstår varför (och för andra intresserade) rekommenderas Frédéric Bastiats essä Det man ser och det man inte ser (gratis på engelska här).

Andra intressanta bloggar om: , , , ,