Skattefelskartan borde ritas om

Min text i helgen handlar om Skatteverkets skattefelskarta och bristande rättssäkerhet för företagare.

Företagarförbundet har granskat rapporten och finner att Skatteverket i gruppen mikroföretag sorterar in även de som inte anses vara företagare i andra sammanhang. Exempelvis hembrännare och anställda hantverkare som jobbar svart på fritiden, men som inte har egen firma räknas också in i gruppen mikroföretag.

Andra bloggar om: , ,