Tjänstesektorn behöver en extreme makeover

I dagens Svenska Dagbladet kommentar jag Centerpartiets förslag om sänkt tjänstemoms.

Förhoppningsvis är förslaget bara ett första steg, men Centerpartiet och övriga allianspartier borde tänka större: sänk och harmonisera momsreglerna för alla tjänsteföretag.