Dåliga tjänster för hyrfilm på nätet är piraternas fel

Tjänster för uthyrning av film via nedladdning går dåligt berättar Dagens Nyheter. Enligt SF Anytime och Film2Home beror det på att Sverige är ett paradis för piratkopiering. Ja just det, utbudet av filmer är dessutom för dåligt på hyrsajterna. Film2Home har endast 2000 olika filmer för uthyrning.
Vad som inte nämns i artikeln är att både SF Anytime och Film2Home medvetet stänger ute en betydande del av de presumptiva kunderna genom att kräva att man ska använda en undermålig webläsare, nämligen Internet Explorer. Mac- och linuxanvändare är därmed uteslutna, likaså de som kör Windows men som använder Firefox eller Opera istället för IE.
Eftersom filmen kommer strömmande och inte är en nedladdningsbar fil blir bild- och ljudkvaliteten på filmen man hyr dessutom beroende av hur bra ens uppkoppling mår för tillfället. Om man laddar hem eller delar med sig av annat material eller om någon i familjen spelar onlinespel samtidigt så kommer filmkvaliteten bli lidande.
Hos Film2Home verkar de flesta filmerna kosta 39 kronor i hyra för ett dygn. Det är ungefär lika mycket som Videomix tar för uthyrning av en fysisk kopia i DVD-format (30 kr för rödmärkta och 50 kr för gulmärkta). Den enda fördelen med att hyra film via nätet är alltså att man inte behöver gå hemifrån, i övrigt är den vanliga videobutiken minst lika bra – om inte bättre – på alla punkter. Att de svenska hyrfilm-via-nätet-tjänsterna därmed har 3% av marknaden förvånar mig inte det minsta. Om något så borde siffran vara lägre.
Om piratkopiering gick att stoppa helt och hållet så hade åtminstone inte jag valt att hyra film via nätet, jag hade gått till videobutiken istället. Uppenbarligen tycker 97% av de som hyr film likadant.
Att Gerre Versteegh på Film2Home har gått på myten om att Pirate Bay inte går att komma åt från Danmark bidrar ytterligare till slutsatsen att SF Anytime och Film2Home inte har någon koll på varken tekniken eller sin affärsmodell:

Jag hade väntat mig att Sverige skulle ha lagstiftat i linje med EU:s sanktionsdirektiv. Det har man gjort i Danmark och där går det inte att använda Pirate Bay. Om man inte reglerar marknaden blir det inte lönt att investera dessa typer av tjänster, säger Gerre Versteegh.

Andra bloggar om , , , ,

3 reaktioner på ”Dåliga tjänster för hyrfilm på nätet är piraternas fel

 1. Det är alltid skönt för ett företag med totalt undermåliga försäljnings- och distributionssystem att ha något att skylla på. ”Det är bara för att…”.

  Men branchfolk är inte synonymt med kunnigt branchfolk, det bevisas ju gång på gång.

 2. Det är ju nästan så att man skrattar. Filmbolagen och uthyrarna måste väl anpassa sig till den nya tiden som andra. Det är ju inte så att det inte finns en marknad direkt. Lägg ut filmerna på drm-fria sajter som Headweb så kan man nog räkna med att folk köper istället för att ladda olagligt. Men inte annars.

 3. ?Essay Structure
  Composing an academic essay means that fashioning a coherent list of ideas into an argument. Merely because essays are essentially linear-they offer an individual idea in a time-they must existing their ideas with the order that makes most perception to your reader. Successfully structuring an essay usually means attending to your reader’s logic.
  The focus of like an essay predicts its structure. It dictates the intel readers have to know and also the order in which they need to have to get it. Thus your essay’s structure is necessarily unique to the main claim you’re making. Although there are guidelines for constructing certain classic essay varieties (e.g. comparative analysis), there are no established formula.
  Answering Questions: The Parts of an Essay
  A typical essay includes a good number of different kinds of particulars, often located in specialised parts or sections. Even short essays perform several different operations: introducing the argument, analyzing details, raising counterarguments, concluding. Introductions and conclusions have fixed places, but other parts don’t. Counterargument, for example, may appear in just a paragraph, as a free-standing section, as part on the beginning, or before the ending. Background material (historical context or biographical advice, a summary of relevant theory or criticism, the definition of the key term) often appears with the beginning within the essay, relating to the introduction plus the earliest analytical section, but would probably also appear near the beginning of your specified section to which it’s relevant.
  It’s helpful to think belonging to the different essay sections as answering a series of questions your reader may well ask when encountering your thesis. (Readers should have questions. If they don’t, your thesis is most probably simply an observation of fact, not an arguable claim.)
  ”What?” The first of all question to anticipate from the reader is ”what”: What evidence shows that the phenomenon described by your thesis is true? To answer the question you must examine your evidence, thus demonstrating the truth of your claim. This ”what” or ”demonstration” section comes early around the essay, often directly after the introduction. Since you’re essentially reporting what you’ve observed, this is the part you may have most to say about whenever you 1st begin the process of creating. But be forewarned: it shouldn’t take up considerably even more than a third (often a great deal less) of your completed essay. If it does, the essay will lack balance and may learn as mere summary or description.
  ”How?” A reader will also prefer to know whether the statements within the thesis are true in all cases. The corresponding question is ”how”: How does the thesis stand up to the challenge of the counterargument? How does the introduction of new material-a new way of seeking within the evidence, another list of sources-affect the promises you’re making? Typically, an essay will include at least 1 ”how” section. (Call it ”complication” since you’re responding to the reader’s complicating questions.) This section usually comes after the ”what,” but keep in mind that an essay may complicate its argument several times based upon its size, which counterargument alone may appear just about just about anywhere in an essay.
  ”Why?” Your reader will also have to know what’s at stake inside your claim: Why does your interpretation of the phenomenon matter to anyone beside you? This question addresses the larger implications of your thesis. It enables your readers to understand your essay inside of a larger context. In answering ”why”, your essay explains its unique significance. Although you may gesture at this question with your introduction, the fullest answer to it properly belongs at your essay’s conclusion. Those that leave it out, your readers will have your essay as unfinished-or, worse, as pointless or insular.
  Structuring your essay according into a reader’s logic indicates examining your thesis and anticipating what a reader needs to know, and in what sequence, in order to grasp and be convinced by your argument as it unfolds. The easiest way to do this is to map the essay’s ideas by means of a written narrative. Like an account will give you a preliminary record of your ideas, and will make it possible for you to definitely remind yourself at every turn with the reader’s needs in understanding your idea.
  Essay maps ask you to definitely predict where your reader will expect background related information, counterargument, close analysis of the primary source, or a turn to secondary source material. Essay maps are not concerned with paragraphs so a whole lot as with sections of an essay. They anticipate the major argumentative moves you expect your essay to make. Try making your map like this:
  State your thesis in the sentence or two, then craft another sentence saying why it’s important to make that claim. Indicate, in other words, what a reader might probably learn by exploring the claim with you. In this article you’re anticipating your answer to the ”why” question that you’ll finally flesh out with your summary.
  Begin your next sentence like this: ”To be convinced by my claim, the initially thing a reader needs to know is. ” Then say why that’s the to start with thing a reader needs to know, and name a particular or two items of evidence you think will make the case. This will get started you off on answering the ”what” question. (Alternately, you may get hold of that the primary thing your reader needs to know is some background intel.)
  Begin every single on the following sentences like this: ”The next thing my reader needs to know is. ” Once again, say why, and name some evidence. Carry on until you’ve mapped out your essay.
  Your map should naturally take you through some preliminary answers to the common questions of what, how, and why. It is just not a contract, though-the order in which the ideas appear is absolutely not a rigid one particular. Essay maps are versatile; they evolve with your ideas.
  A general structural flaw in college essays is the ”walk-through” (also labeled ”summary” or ”description”). Walk-through essays follow the structure of their resources rather than establishing their private. These essays generally have a descriptive thesis rather than an argumentative an individual. Be wary of paragraph openers that lead off with ”time” words (”first,” ”next,” ”after,” ”then”) or ”listing” words (”also,” ”another,” ”in addition”). Although they don’t always signal trouble, these paragraph openers often indicate that an essay’s thesis and structure demand do the trick: they suggest that the essay simply reproduces the chronology for the source textual content (while in the case of time words: initially this happens, then that, and afterwards another thing. ) or simply lists example after example (”In addition, the use of color indicates another way that the painting differentiates involving useful and evil”).
  Copyright 2000, Elizabeth Abrams, for your Creating Center at Harvard University http://juanofunnyvideos.info/2017/09/22/help-with-writing-essays-for-colleges-3/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *