Centerpartiets miljöpolitik måste bli bättre

Centerpartiets ungdomsförbunds förbundsordförande Magnus Andersson skriver idag på DN Debatt om att Centerpartiets nuvarande miljöpolitik riktar in sig på fel saker, exempelvis skatt på antal körda kilometrar istället för på de utsläpp som sker:

Styrande skatter kommer ibland att vara nödvändiga, men de måste vara så välriktade att de inte straffar dem som tar sitt ansvar. Nu har miljöminister Andreas Carlgren öppnat för ett exempel på felriktad skatt. En kilometerskatt för tyngre transporter, vilket knappast stimulerar teknikutveckling eller minskad bränsleförbrukning när skatten inte läggs på utsläpp utan på kilometrar.

På CUF:s stämma i maj 2007 antogs en proposition om att en idéprogramsgrupp skulle gå igenom CUF:s idéprogram och göra de förändringar gruppen ansåg vara viktiga. Gruppen består av Karin Fälldin (distriktsordförande Gbg), Johan Pettersson (förbundsstyrelsen), Elisabeth Svensson (styrelseledamot Gbg) och jag själv (Kajsa Hansson från CUF Vaggeryd var med i början men hoppade av på grund av tidsbrist).
Vi valde att skriva om idéprogrammet från början för att få ett tydligare upplägg; det nuvarande är inte så stringent som vi önskar.
Miljökapitlet är mycket mer fokuserat på att skapa äganderättslika strukturer där sådana saknas för att människor och företag ska ha incitament att agera miljövänligt. Bredare penseldrag och mindre duttande.

Två korta utdrag ur miljökapitlet i idéprogramsgruppens förslag till nytt idéprogram för CUF:

En stor del av utsläppen av växthusgaser kommer från industri och transporter. Problemet är dock inte industrin och transporterna i sig, utan de bränslen vi använder för att framställa den energi som behövs. Den utveckling som har gett oss utsläppen har emellertid också gett oss bättre förutsättningar än någonsin att minska våra utsläpp och finna nya energikällor.

[…]

Förutom demokrati har en fri ekonomi visat sig leda till ökade möjligheter att begränsa miljöförstöringen. Dessutom har konkurrens på fria marknader bland annat lett till att motorerna har blivit effektivare, husen bättre isolerade och utsläppen från fabrikerna mindre. En fri ekonomi leder också till tillväxt, och därmed ökat välstånd – något som i sin tur ger oss större utrymme för att genomföra verkningsfulla reformer på miljöområdet.

På årets stämma i början av maj kommer förbundets medlemmar att ta ställning till om det är den här vägen som förbundet, och i förlängningen även partiet, vill ta.

Fler som kommenterat: Anders Dahlberg, Annie Johansson, Fredrick Federley.

Andra bloggar om , , ,

1 tanke kring ”Centerpartiets miljöpolitik måste bli bättre

  1. Pingback: Paneldebatt

Kommentarer är stängda.