Centerpartiets miljöpolitik måste bli bättre

Centerpartiets ungdomsförbunds förbundsordförande Magnus Andersson skriver idag på DN Debatt om att Centerpartiets nuvarande miljöpolitik riktar in sig på fel saker, exempelvis skatt på antal körda kilometrar istället för på de utsläpp som sker:

Styrande skatter kommer ibland att vara nödvändiga, men de måste vara så välriktade att de inte straffar dem som tar sitt ansvar. Nu har miljöminister Andreas Carlgren öppnat för ett exempel på felriktad skatt. En kilometerskatt för tyngre transporter, vilket knappast stimulerar teknikutveckling eller minskad bränsleförbrukning när skatten inte läggs på utsläpp utan på kilometrar.

På CUF:s stämma i maj 2007 antogs en proposition om att en idéprogramsgrupp skulle gå igenom CUF:s idéprogram och göra de förändringar gruppen ansåg vara viktiga. Gruppen består av Karin Fälldin (distriktsordförande Gbg), Johan Pettersson (förbundsstyrelsen), Elisabeth Svensson (styrelseledamot Gbg) och jag själv (Kajsa Hansson från CUF Vaggeryd var med i början men hoppade av på grund av tidsbrist).
Vi valde att skriva om idéprogrammet från början för att få ett tydligare upplägg; det nuvarande är inte så stringent som vi önskar.
Miljökapitlet är mycket mer fokuserat på att skapa äganderättslika strukturer där sådana saknas för att människor och företag ska ha incitament att agera miljövänligt. Bredare penseldrag och mindre duttande.

Två korta utdrag ur miljökapitlet i idéprogramsgruppens förslag till nytt idéprogram för CUF:

En stor del av utsläppen av växthusgaser kommer från industri och transporter. Problemet är dock inte industrin och transporterna i sig, utan de bränslen vi använder för att framställa den energi som behövs. Den utveckling som har gett oss utsläppen har emellertid också gett oss bättre förutsättningar än någonsin att minska våra utsläpp och finna nya energikällor.

[…]

Förutom demokrati har en fri ekonomi visat sig leda till ökade möjligheter att begränsa miljöförstöringen. Dessutom har konkurrens på fria marknader bland annat lett till att motorerna har blivit effektivare, husen bättre isolerade och utsläppen från fabrikerna mindre. En fri ekonomi leder också till tillväxt, och därmed ökat välstånd – något som i sin tur ger oss större utrymme för att genomföra verkningsfulla reformer på miljöområdet.

På årets stämma i början av maj kommer förbundets medlemmar att ta ställning till om det är den här vägen som förbundet, och i förlängningen även partiet, vill ta.

Fler som kommenterat: Anders Dahlberg, Annie Johansson, Fredrick Federley.

Andra bloggar om , , ,

En reaktion på ”Centerpartiets miljöpolitik måste bli bättre

 1. Pingback: Paneldebatt
 2. Trying To Find The Best Diet Pill?

  Trying to find the best diet pill may seem like an impossible task, especially with the multitude of diet pills available for purchase. Many people purchase a diet pill only to find out that the pill makes them feel jittery, nervous, or often has no effect at all.

  Diet pills frequently contain the same or similar combination of ingredients and rarely contain anything new, innovative, or undiscovered to the supplement / weight loss industry. So, how can you find the best diet pill when most diet pills are made with similar ingredients?

  One of the most common problems associated with taking diet pills is that the person taking the diet pill is uneducated about the dosage, effects, and promises offered as they relate to each diet pill. The research at website finds that there are three factors that should be taken into consideration when deciding to take a diet pill.

  Dosage:
  It is important to take the pill exactly as recommended on the product label. Some people choose to increase the dosage thinking that the product will work faster or better. This is not the case, and many people become sick in response to the large dose. Reviewers at website often suggest that the recommended dosage be cut in half to give the body time to adjust to the stimulant in the diet pill. After the body has adjusted, it is fine to begin taking the regular dosage as recommended on the product label.

  Effects:
  The effects listed on the product label are there because these are the effects that the product has had on ‘some’ of the test group. Some of the diet pill testers may be fine taking the product, while others may have adverse effects. The diet pill companies print this information to educate the buyer as well as to protect themselves from lawsuits. The consumer needs to read the label and educate themselves before taking the product. Many people who are sensitive to caffeine are surprised when the diet pill makes them feel nervous or nauseous, but this information is likely printed on the product, so with a little research these affects can be avoided.

  Promises:
  If you read the fine print on product claims for diet pills and other weight loss supplements, you will see ‘results not typical’ printed very small somewhere where you are not expected to look. The diet pills advertised on television are responsible for some of the most outlandish claims. The results claimed in these advertisements are often unattainable within the given amount of time outlined in the ad. Don’t expect to see results in two weeks like a lot of ads claim.

  Wouldn’t it be great if you could read reviews for diet pills from actual users of each diet pill? Diet Pill Reviews website has taken the trouble out of searching for the best diet pill. You can read reviews of over 150 of the most popular diet pills available.

  Copyright 2006, Diet Pill Reviews [url=https://www.viagrapascherfr.com/]viagra pas cher[/url]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *