Ännu ett politiskt test

TV8 har på sin website ett politiskt test med 25 frågor inom ett ganska spritt område (förutom utrikespolitik) som säger sig kunna avgöra vilket partis åsikter man mest sympatiserar med.

Testresultat

Som vanligt är det ganska väntat, förutom att jag trodde att Centern skulle hamna över Moderaterna, i jämnhöjd med Folkpartiet.
Jag har inte hittat någon information om vilken statistik testet grundar sig på, så någon analys av relevansen är svår att ge.

Artikel i Metro