The knights who say Ni

Arthur: O Knights of Ni. We have brought you your shrubbery. May we go now?
Knight of Ni: It is a good shrubbery. I like the laurels particularly.
But there is one small problem.
Arthur: What is that?
Knight of Ni: We are now *no longer* the Knights Who Say ”Ni”!
Other Knights of Ni: Ni! Shh! Shh!
Knight of Ni: We are now the Knights who say ”Ekky-ekky-ekky-ekky-z’Bang, zoom-Boing, z’nourrrwringnmmm”.
Other Knight of Ni: Ni!
Knight of Ni: Therefore, we must give you a test.
Arthur: What is this test, o Knights of….. Knights who ’til recently said ”Ni”?
Knight of Ni: Firstly, you must find…. ANOTHER SHRUBBERY!!!
Arthur: Not *another* shrubbery!!
Knight of Ni: (excitedly) THEN… Then, when you have found the shrubbery, you must place it here, beside this shrubbery, only slightly higher, so we get the two-level effect with a little path running down the middle.
Other Knights of Ni: A path! A path! A path! Shh, shhh. Ni! Ni!
Knight of Ni: Then, when you have found the shrubbery, you must cut down the mightiest tree in the forest… Wiiiiiithh…. A HERRING!

Dennis Josefsson gjorde mig uppmärksam på att Byggnads fortsätter med sitt korståg mot icke-svenskar. Det räcker tydligen inte med att man som utländsk företagare tecknar kollektivavtal med Byggnads – trots att man inte är lagligen tvungen att göra det – utan man måste dessutom betala sina anställda mer än vad svenska företagare gör. Utländska företagare ska nämligen betala genomsnittslön, tycker Hans Tilly på Byggnads. Att ingångna avtal ska hållas är inget som Hans Tilly tycker är viktigt.

sr.se:

Lönesnittet för byggnadsarbetare på Gotland är cirka 130 kronor. Det bör Regina Purvas anställda också tjäna anser Byggnads.

byggnadsarbetaren.se:

– Men många företrädare i Byggnads, däribland förbundets ordförande Hans Tilly, är kritisk till lönen i uppgörelsen och den kommer nu att förhandlas om.
Här har man träffat en löneuppgörelse på en grundlön och det ska vi inte göra. Det är en av de stora frågorna när det gäller utländsk arbetskraft, säger han.

Andra bloggar om: , ,

1 tanke kring ”The knights who say Ni

Kommentarer inaktiverade.