Thomas Bodström buggar med mormor

En intressant tanke: Om man kopplar ihop Skatteverkets rapport Svartköp och svartjobb i Sverige med Oscar Swartz rapport Marschen mot Bodströmsamhället och sedan läser lite grann i Skattebrottslag (1971:69) så slås man av att i princip alla som rutinmässigt utför tjänster åt släktingar och vänner, som att sitta barnvakt, skulle kunna buggas av polisen eftersom skattebrott kan ge upp till två års fängelse (sex års fängelse för grovt skattebrott). Eftersom mormor är en bov så skulle polisen kunna bugga henne och hennes vänner för att hon sitter barnvakt. Det som krävs är att mormors agerande inte är att anse som ringa skattebrott.

Andra bloggar om: , , ,

2 tankar kring ”Thomas Bodström buggar med mormor

 1. Verkligen kul iaktagelse.

  Men bli nu inte besviken när jag förstör ditt scenario. Förutsättningen för att hemlig rumsavlyssning (buggning) kommer att vara att brottet har fyra år som miniumum i straffskalan. Grovt skattebrott har lägst sex månaders fängelse.

  Det finns även möjlighet till avlyssning vid ett antal andra brott. Bland dessa finns inte skattebrott.

 2. Just buggning kanske inte är aktuellt då. Hemlig teleavlyssning då?

  Från Oscar Swartz blog:

  ”Möjligen skulle alltså den ännu mer integritetskränkande åtgärden hemlig teleavlyssning kunna komma ifråga. Där har Bodström nämligen infört en s.k. ’straffvärdesventil’. Tidigare kunde man få avlyssna bara vid brott som gav minst två års fängelse. ’Ventilen’ innebär att alla brott där man i det enskilda fallet förväntar sig att slutstraffet kommer att bli två års fängelse kan berättiga till avlyssning.”

  Inte speciellt troligt kanske. Men i förlängningen inte otänkbart heller. Speciellt inte som Bodström vill att straffvärdesventilen ska vara sex månaders fängelse.

Kommentarer inaktiverade.