I stort sett menlös

Lena Adelsohn Liljeroth verkar vara ett tryggt val. Sticker inte ut för mycket åt något håll. Tråkig och trygg. Iallafall om det här är representativt för den linje hon kommer föra: Sagt och gjort av Lena Adelsohn Liljeroth.

Från Motion 2005/06:Kr252 Kulturskaparnas villkor:

[…]
Några av de förslag vi har för att ge landets kulturskapare goda och trygga förhållanden är dessa:

 • Utveckla konstnärernas möjligheter att leva på sitt konstnärskap och därmed minska beroendet av bidrag.
 • Kulturskapare gynnas av sänkta skatter.
 • En översyn av de olika momssatserna inom kulturområdet måste snarast genomföras.
 • Företagens inköp av konst måste bli avdragsgilla.
 • Reglerna för sponsring måste göras klarare och mer generösa.
 • Regelförenkling för småföretagare enligt Småföretagsdelegationen måste genomföras fullt ut.
 • En översyn av reglerna kring sjukpenningen för kulturskaparna måste genomföras.
 • Ökade kunskaper om affärsjuridik, marknadsföring och entreprenörskap.

[…]

Tillväxthämmande faktorer på konstmarknaden:

 • Företagen saknar avdragsrätt vid köp av konst, vilket försvårar för konstnärerna att finna avsättning för produkter och tjänster inom det privata näringslivet.
 • Komplicerad momssituation som medför att konstnärer och beställare/kunder tvingas hantera upp till fyra olika momssatser.
 • Hög moms (i regel 25 %) på galleriförsäljning och uppdrag, vilket leder till höga priser som försvårar försäljning till privatkonsumenter.
 • Den statliga rekommendationen om att avsätta 1 % för konstnärlig gestaltning vid ny- och tillbyggnader efterlevs i mycket begränsad omfattning (endast ca 40 % av kommunerna tillämpar regeln i någon form och endast i undantagsfall når man 1 %).
 • Tullbestämmelser försvårar och fördyrar utbyte med länder utanför EG-området.
 • Möjligheter till sponsring av konstnärliga projekt är begränsade.
 • Stor brist på resurser till forskning och utveckling som befrämjar ett bättre tillvaratagande av konstnärlig kompetens i samhället som helhet.

[…]

Intressant.se
Andra bloggar om: , , , ,