Note to self #1

När någon ställer den retoriska frågan ”Skulle du vilja att din dotter blev prostituerad?” till mig så ska jag svara ”Skulle du vilja att din son blev bög?”, ”Skulle du vilja att din dotter blev moderat?” eller, för att ta ett annat lågstatusyrke, ”Skulle du vilja att din son blev sophämtare?”. ((Jag ringaktar inte sophämtare, moderater eller bögar, men inte heller prostituerade och det är det som är poängen.))

För mig är det inte speciellt svårt att skilja på det man inte tycker om eller helst vill se sina vänner eller släktingar syssla med, och de yrken och företeelser som man vill förbjuda.