Dag 5

Nu hjar jagr suttrit innlost i frem dagrar ock sniffrat medusin allså. ärr hellt snyurigg i mitr huvved av allrt knakret de säjer jag nu yo.