Ny förbundsstyrelse i CUF

Nu är valärendena på stämman avslutade. Magnus Andersson valdes som väntat om till förbundsordförande. Marie Wickberg, Johan Pettersson och Andreas Strömberg valdes till första, andra respektive tredje vice förbundsordförande. Johan Pettersson efterträder Ida Karlsson som inte ställer upp för omval och Andreas Strömberg efterträder Johan Pettersson.
Per Johansson, Josefine Isaksson, Johan Kling och Lisa Falk valdes om som ledamöter i förbundsstyrelsen.
Förutom Ida Karlsson avgår även Julia Färjhage och Lars Nyborg från förbundsstyrelsen. De lediga platserna fylldes av Karl Malmqvist, Elisabeth Svensson och Rickard Nordin.