Brev till ledarsidan

Jag fick en kommentar på min ledare om Örebros tillgänglighetsgaranti, så den bemöter jag i dagens tidning.

Håkan Noréns tolkning av när och hur handlingar ska registreras är dock överdriven. Om förteckning över inkommen e-post finns – exempelvis en loggfil – och är registrerad som allmän handling så räcker det. Den registreringen sker automatiskt när e-postmeddelandet tas emot av e-postservern.