Yttrandefrihet för alla

Dagens text försöker förklara varför det är fel att förbjuda rasistiska organisationer, apropå Svenska FN-förbundets rapport om att Sverige inte följer de åtaganden som gjordes när ICERD, FN:s konvention om rasdiskriminering, ratificerades.

Huvudfrågan blir då vad som är viktigast: att försöka garantera alla människors frihet att yttra sig eller bilda en förening, eller att med våld försöka stoppa de som har fel åsikter? Om bara de som har rätt åsikter får yttra sig så är yttrandefriheten värdelös. Det är för att skydda de med impopulära åsikter som yttrandefriheten behövs. Populära åsikter behöver inget skydd.

Andra bloggar om: , , , ,