Äkta religionsfrihet

I Lid norr om Nyköping har en minneslund anlagts. Sockenrådet ville ha ett kors som utsmyckning, men begravningsombudet i Nyköping sade nej. Min text idag handlar om religionsfrihet.

I en modern sekulär stat ska enskilda trossamfund funktion och sammansättning inte regleras i lag. Svenska kyrkan borde kunna arrangera helt kristna gravplatser även på mindre orter, med kors och krucifix i mängder om så önskas, precis som andra samfund ska kunna arrangera gravplatser med davidstjärnor, halvmånar, upp-och-nervända kors eller utan symboler över huvud taget.

Andra bloggar om: , ,