Hur mycket påverkar enskilda debatter opinionen?

Alex Tabarrok, som bland annat är professor på George Mason University och bloggar på Marginal Revolution (tillsammans med Tyler Cowen, som också är professor på GMU), undrar i ett inlägg hur opinioner påverkas efter debatter. Genom att göra undersökningar före och efter kan man få bilden av att det (i genomsnitt) finns en tendens att den sida som var svagast innan debatten har gynnats mest av debatten, det vill säga minoritetssidan har fått mer stöd efter debatten än vad som var fallet innan. Resonemanget går att tillämpa (med det blir svårare att mäta) på mediabevakning av ett ämne också. De som hävdar att exempelvis Sverigedemokraterna borde frysas ut för att de inte ska få för mycket uppmärksamhet skulle kunna ha ett case om detta stämmer.
Det finns en annan förklaring också (det finns så klart flera, men det skiter jag i för tillfället) och det är att det är gruppen osäkra som ställer till siffrorna. I de aktuella mätningarna i Tabarroks inlägg är det väldigt många som är osäkra. Efter debatterna har de osäkra i de flesta fall minskat drastiskt. Tabarrok gissar att de som var osäkra innan debatten ljuger, bland annat eftersom ämnet i de flesta fall inte är obekant för respondenterna. De fegar helt enkelt och ”vågar” inte svara. Har man hört argument för eller emot en viss fråga brukar man ha en uppfattning, även om man är beredd att ändra sig när mer information kommer fram. Tabarroks inlägg och resonemang är intressant, men flera av de mest intressanta synpunkterna kommer från kommentarsfältet. Där finns en hel del bra synpunkter.
Jag tror det finns flera orsaker, men jag tror inte att de osäkra medvetet far med osanning. Jag tror snarare att när man vet att man kommer få argument framlagda från två håll, finns det ingen större anledning att ha en fast åsikt. Varför inte vänta till efter debatten med att bestämma sig?

Andra bloggar om: , ,