Vems moral ska skyddas?

Dagens text handlar om ”lagen om skydd av minderåriga mot skadliga effekter av allmän information” som har antagits i Litauen.

Även om Sverige inte fullständigt lever upp till de mänskliga rättigheterna i alla avseenden – bristen på brevhemlighet på internet och behandlingen av samerna för att nämna ett urval – så har Sverige kommit längre än många andra EU-länder vad gäller rättigheter för homo-, bi- och transsexuella. Det vore därför glädjande om regeringen kan utnyttja ordförandeskapet för att poängtera vikten av att alla EU-medlemsländerna uppfyller Köpenhamnskriterierna och andemeningen i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Andra bloggar om: , ,

1 tanke kring ”Vems moral ska skyddas?

Kommentarer är stängda.