Information kan läcka från alla register

Dagens ledare tar upp spridningen av hemliga dokument från statliga register med anledning av att bland annat den så kallade Alcatrazlistan kommit på avvägar.

På lite längre sikt är det kanske bra att dokumenten har läckt ut. Läckaget visar nämligen att information inte hålls hemlig och endast är åtkomlig för betrodda personer bara för att man bestämmer att det ska vara så. Även poliser och underrättelsetjänstpersonal kan ha, och har, dolda motiv och planer. Att låta bli att blanda in människor och ha helt automatisk hantering av data – om det hade låtit sig göras – är inte heller någon lösning. Alla datorsystem går att ta sig in i utan tillstånd, det handlar bara om att ta reda på hur.

Andra bloggar om , , , , , , ,